Obec Horní Domaslavice

Územní plán Horní Domaslavice

Územní plán Horní Domaslavice byl vydaný Zastupitelstvem obce Horní Domaslavice dne 15. 6. 2011 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Horní Domaslavice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Horní Domaslavice - http://www.hornidomaslavice.cz/index.php?page=urad&page1=navrh-planu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/