Obec Hukvaldy

Územní plán Hukvaldy

Územní plán Hukvaldy byl vydaný Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 12. 12. 2011 a nabyl účinnosti dne 29. 12. 2011.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 9. 12. 2015 a nabyla účinnosti dne 29. 12. 2015.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Hukvaldy, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Hukvaldy - http://www.hukvaldy.eu/index.php?nid=11194&lid=cs&oid=2724960

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/