Obec Kozlovice

Územní plán Kozlovice

Územní plán Kozlovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Kozlovice dne 29. 8. 2011 a nabyl účinnosti dne 21. 9. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Kozlovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Kozlovice byla schválená Zastupitelstvem obce Kozlovice dne 15.9.2016

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Kozlovice - http://www.kozlovice.cz/obecni-urad-menu/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/