Obec Morávka

Územní plán Morávka

Územní plán Morávka byl vydaný Zastupitelstvem obce Morávka dne 8. 9. 2014 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2014.

Změna č.1 Územního plánu Morávka byla vydána dne 17. 9. 2018 a nabyla účinnosti 3. 10. 2018.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Morávka, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Morávka
http://moravka.udeska.info/index.php?ident=guest&menu=3&imenu=32&startup=service&service=uzemni_plan_obce&operation=zobrazit

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/