Obec Nošovice

Územní plán Nošovice

Územní plán Nošovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Nošovice dne 11. 2. 2014 a nabyl účinnosti dne 1. 3. 2014.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Nošovice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Nošovice byla schválená Zastupitelstvem obce Nošovice dne 11.12.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Nošovice - http://www.nosovice.cz/index.php?nid=517&lid=cs&oid=2604843

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/