Obec Palkovice

Územní plán Palkovice

Územní plán Palkovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Palkovice dne 16. 7. 2012 a nabyl účinnosti dne 15. 8. 2012.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Palkovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Palkovice - http://www.palkovice.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=79

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/