Obec Třanovice

Územní plán Třanovice

Územní plán Třanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Třanovice dne 16.06.2014 a nabyl účinnosti dne 02.07.2014.

Změna č. 1 Územního plánu Třanovice byla vydána Zastupitelstvem obce Třanovice dne 22.03.2018 a nabyla účinnost ode dne 24.04.2018.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Třanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Třanovice - http://tranovice.cz/dokumenty[236]-[cz]-uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

V současné době se projednává Změna č. 1 Územního plánu Třanovice.