Obec Žabeň

Územní plán obce Žabeň

Územní plán obce Žabeň byl schválený Zastupitelstvem obce Žabeň dne 3. 4. 2003 a nabyl účinnosti dne 21. 4. 2003.

Změna č. 1 byla schválena Zastupitelstvem obce Žabeň dne 27. 12. 2006 a nabyla účinností dne 13. 1. 2007.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem obce Žabeň dne 9. 12. 2009 a nabyla účinností dne 1. 1. 2010.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Žabeň, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Žabeň – http://www.zaben.cz/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/