Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
/KONTAKTY/

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru
Tel.: 558 609 370
Kancelář č.: 308
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Ing. Simona Čechová
referent veřejných zakázek
Tel.: 558 609 265
Kancelář č.: 307
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Bc. Ivo Sztwiertnia
referent veřejných zakázek
Tel.: 558 609 292
Kancelář č.: 307
Budova: Frýdek - Radniční 1148
Ing. Tomáš Večeřa
referent veřejných zakázek
Tel.: 558 609 293
Kancelář č.: 307
Budova: Frýdek - Radniční 1148