Dotační programy na podporu napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města