Papír

V příloze naleznete harmonogram svozu separovaného odpadu (papír a nápojový kartón).