Ovzduší

Aktuální informace o úrovni znečištění ovzduší naleznete na stránkách ČHMÚ, případně je můžete sledovat pomocí mobilní aplikace.

Na území města probíhá od října 2020 do června 2021 v rámci projektu CLAIRO měření emisí ve třech lokalitách. Naměřená data jsou již nyní k dispozici on-line ve veřejně přístupném systému https://www.airsens.eu/online-prostredi/, mohou tedy poskytnout doplňkovou informaci o znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách.