Program zlepšování kvality ovzduší

 

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (dále jen „Program“) zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí na úřední desce dne 14. 4. 2016 opatřením obecné povahy. Program nabyl účinnosti dne 29.04.2016. Program je vydán v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje Místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek-Místek zpracovaný dle dříve platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v aglomeraci CZ08A - OV/KA/FM překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace CZ08A - OV/KA/FM.