Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Přehled skládek nebezpečných a ostatních odpadů v ORP Frýdek-Místek

 Přehled skládek ostatních a nebezpečných odpadů v ORP Frýdek-Místek

 

 PROVOZOVATEL 

IČ   UMÍSTĚNÍ   ZAŘÍZENÍ   PLATNOST DO
Biocel Paskov a.s.
Zahradní 762
739 21 Paskov
 26420317 k. ú. Paskov Skládka S-OO1,
S-IO
bez omezení
FCC, Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
45809712 k. ú. Řepiště Skládka S-NO bezomezení 
Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
47151552

k. ú. Panské Nové Dvory

Skládka S-OO3 bez omezení
SKLADEKO s.r.o.
Staříč 315
739 43 Staříč
45194360 k. ú. Staříč  Skládka S-OO3 bez omezení