Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Informace pro občany

Umíte správně topit? Využíváte vhodná paliva? Nakládáte s odpadem dle platných právních předpisů? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších nepostradatelných informací o znečišťování ovzduší se dozvíte v následujících odkazech.