ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
/VYHLÁŠKY/

6/2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku.

OZV 2020-6 - pohyb psů (70 kB) OZV 2020-6 - pohyb psů - příloha č. 1 (1.880 MB) OZV 2020-6 - pohyb psů příloha č. 2 (11.695 kB)

7/2020 Obecně závazná vyhláška č.7/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Frýdku-Místku.

OZV 2020-7 - odpady (39.089 kB)

3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť

OZV 2019-3 zrušení Řádu veř. pohřebišť (46.5 kB)

2/2019 Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 2019-2 - hospodářské osnovy (16.151 kB)

1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2018-1 - zeleň (23.773 kB)

10/1991 Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat

Vyh1991-10 (11.5 kB)