Arboretum

Arboretum Frýdek-Místek je naučná zahrada o rozloze téměř 2 hektarů tvořená mnohými druhy dřevin, rostlin, květin a travin doplněná zpevněnými a  odpočinkovými plochami s lavičkami a pergolami s výhledy, dominujícími jezírky spojenými vodním korytem, přes které se klenou lávky.

             + Kde se arboretum nachází

Nově vybudované arboretum se nachází severně od areálu nemocnice ve Frýdku-Místku
a navazuje na místní hospic.

Arboretum na mapě

            + Návštěvní doba

duben–květen, říjen               8:00–20:00

červen–září                           8:00–21:00

listopad–březen                     zavřeno

            + Zajímavosti

Arboretum bylo vybudováno na mírně svažité, bažinaté, volné ploše s náletovou zelení, travnatým i ruderálním porostem.

Arboretum je protkáno chodníky a zpevněnými plochami (1747 m2), ke kterým přiléhají svěže zelené travnaté plochy (13 584 m2), a po celý rok kvetoucí trvalkové záhony (898 m2) působící kontrastně k ostatním prvkům arboreta.

Celou kompozici dále tvoří původní stromy, které se při výstavbě arboreta podařilo zachovat (40 kusů) a doplňují ji nové výsadby stromů (126 kusů) a keřů (3 592 kusů), jež jsou vysázeny do skupin.

Na území arboreta jsou umístěny 4 informační tabule s orientační mapou, otevírací dobou
a návštěvním řádem.

V roce 2018 byly v arboretu zhotoveny u obou jezírek splávky, dodány kameny a u spodního jezírka byl zhotoven chodníček z kamenů. V roce 2018 a 2019 byly do arboreta dodány cedule s názvy dřevin a květin. V roce 2019 byl založen také záhon s travobylinnou směsí.

 

  • investor: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
  • projektant: Ing. Alena Vavříková – zahradní a krajinářská tvorba
  • zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek
  • provozovatel: statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
  • správce: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek
  • celkové náklady na investiční akci: 12 769 131,14 Kč vč. DPH
  • poskytnutá dotace: 3 592 410 Kč vč. DPH
  • poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
  • doba realizace: od 26. 10. 2015  do 25. 11. 2016