Rok 2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

V přílohách jsou uvedeny informace o výsledcích kontrol za rok 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. provedených na odborech Magistrátu města Frýdku-Místku - počty kontrol, zobecněné nedostatky.