Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2019

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2019

V přílohách jsou uvedeny informace o výsledcích kontrol za rok 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. provedených na odborech Magistrátu města Frýdku-Místku - počty kontrol, zobecněné nedostatky.