Rok 2020

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020

V přílohách jsou uvedeny informace o výsledcích kontrol za rok 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. provedených na odborech Magistrátu města Frýdku-Místku - počty kontrol, zobecněné nedostatky.