Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2011

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
     
5.1.2011 žádost o informace - Azylový dům, Sportovní areály

 - Žádost - Azylový dům
 - Žádost - Sportovní areály
 - Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
 - Odvolání proti rozhodnutí
 - Stížnost na nečinnost
 - Poskytnutí informace
 - Postoupení odvolání

6.1.2011 žádost o informace - územní plán  - Žádost + odpověď č.j. 2454
10.1.2011 žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů

 - Žádost č.j. 4044
 - Odpověď
 - Příloha č. 1
 - Příloha č. 2
 - Příloha č. 3
 - Příloha č. 4
 - Příloha č. 5 a 6
 - Příloha č. 7
 - Příloha č. 8
 - Příloha č. 9
 - Příloha č. 10
 - Příloha č. 11
 - Příloha č. 12
 - Příloha č. 13
 - Příloha č. 14
 - Příloha č. 15
 

25.1.2011 žádost o informace - parcely  - Žádost + odpověď č.j. 11217
3.2.2011 žádost o informace - počty zaměstnanců  - Žádost  č.j. 19274
 - Odpověď
9.2.2011 žádost o informace - sociální aktivity  - Žádost + odpověď  Mgr. Hejzlarová
11.2.2011 žádost o informace - řízení o odstranění stavby Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._18809
14.2.2011 žádost o informace - územní plán  - Žádost + odpověď č.j. 14902
17.2.2011 žádost o informace - k zahájení správního řízení s firmou Pronto autosalon, s.r.o.  - Žádost + odpověď
21.2.2011 žádost o informace - přerušení řízení o odstranění stavby Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._22604
25.2.2011 žádost o informace - stavba

 žádost_č.j._22768

- odpověď_č.j._22768

3.3.2011 žádost o informace - složení ZM v od roku 1990  - Žádost  J. Lysek
 - Odpověď
3.3.2011 zda bylo vydáno územní rozhodnutí-stavba parcela č. 1340/5 zadost_a_odpoved_c.j._27296_2011.pdf
3.3.2011 žádost o informace - správní řízení autosalon Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._28375
4.3.2011 žádost o informace - koeficienty pozemků  - Žádost + odpověď  č.j. 28294
4.3.2011 žádost o informace - vysvětlení termínu "návrhové období"  - Žádost + odpověď  č.j. 28295
4.3.2011 žádost o informace- podklady k trvalému vynětí pozemku  žádost_a_odpověď_č.j._28446.pdf
7.3.2011 žádost o informace -stavba  - Žádost  č. j. 28876
 - Odpověď
7.3.2011 žádost o informace - údržba zeleně  - Žádost + odpověď  č.j. 29722
8.3.2011 žádost o informaci - změna výměry pozemků _žádost_a_odpověď_č.j._29724.pdf
23.3.2011 žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů  - Žádost + odpověď  č.j. 36903
28.3.2011 žádost o informace- doručení zásilky (Pronto) - žádost_a_odpověď_č.j._39045
28.3.2011 žádost o informaci - Pronto - doručení oznámení o zahájení řízení - žádost_a_odpověď_č.j._39052
9.5.2011 žádost o poskytnutí informací o elektronických právních informačních systémech  - Žádost  č.j. 56342
 - Odpověď
10.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č.j. 60485
 - Odpověď
10.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č.j. 60489
 - Odpověď
10.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č.j. 60491
 - Odpověď
11.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č. j. 61798
 - Odpověď
12.5.2011 žádost o poskytnutí kopie veškerých písemných výstupů, které byly pořízeny v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku  - Žádost  č.j. 60212
 - Odpověď
12.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č. j. 61804
 - Odpověď
12.5.2011 žádost o informace - stavba Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._60487
12.5.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č.j. 61799
 - Odpověď
16.5.2011 žádost o informaci - pokuta Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._61800
16.5.2011 žádost o informaci - stavba Pronto  žádost_a_odpověď  č.j._61764.pdf
25.5.2011 žádost o informace - dodatečné povolení stavby Pronto

- žádost_č.j._66199

- odpověď_č.j._66199

13.6.2011 žádost o informace - stavba  - Žádost  č.j. 74383
 - Odpověď
17.6.2011 žádost o informace - správní řízení Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._76789
23.6.2011 žádost o informace-řez ořešáku

- žádost_č.j._74526.

- odpověď_č.j._74526.

1.7.2011 žádost o informace - VSH  - Žádost  č.j. 77343
 - Odpověď
4.7.2011 žádost o informaci - stavba

- žádost_č.j._28447.

- odpověď č.j._28447.

4.7.2011 žádost o informaci - parcela 3341/9 - žádost_a_odpověď_č.j._83348
22.7.2011 žádost o informace - údržba zeleně  - Žádost + odpověď  č.j. 91908
25.7.2011 žádost o informaci - Pronto -pokuta - žádost_a_odpověď č.j._91591
25.7.2011 žádost o informaci - autosalon Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._91592
26.7.2011 žádost o informaci

 zadost_c.j._92115.pdf

 odpoved_na_c.j._92115.pdf

1.8.2011 žádost o informace - požadavek na rozšíření areálu - žádost_a_odpověď_č.j._94391
9.8.2011 žádost o informace - stavba

- žádost_č.j._29722.

- odpověď_č.j._29722

9.8.2011 žádost o infrormace - ořez stromu

- žádost_č.j._91908.

- odpověd č.j._91908.

12.8.2011 Služební cesta Ames - Žádost + odpověď
22.8.2011 žádost o informace - kulturní památky  - Žádost  č.j. 98923
 - Odpověď
30.8.2011 žádost o informace - schválení ÚP Krásná  - Žádost + odpověď  č.j. 105632
14.9.2011 žádost o informace - údržba zeleně  - Žádost + odpověď  č.j. 112688
16.9.2011 žádost o informace - kontrolní prohlídka Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._113673
29.9.2011 dodatečné povolení Novostavba autosalonu Pronto Camper

 - Žádost_č.j. 92115

 - Odpověď

18.10.2011 žádost o informace - územní plán

 - Žádost + odpověď  č.j. 126533

18.10.2011 žádost o informace - autosalon Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._126538
19.10.2011 žádost o informace - kolaudační rozhodnutí - chata  žádost_a_odpověď_č.j._126367
7.11.2011 žádost o informace - Přezkum hospodaření Statutárního města
Frýdek-Místek za rok 2011
 - Žádost  č.j. 131251
 - Odpověď
9.11.2011 žádost o informace - územní plán  - Žádost + odpověď  č.j. 135793
15.11.2011 žádost o informaci - zakázka pojistné ochrany  žádost_a_odpovědi_č.j._137890.pdf
28.11.2011 žádost o informace - MHD  - Žádost + odpověď  A. Vrubel
     
21.11.2011 žádost o informace - stížnosti podané firmou Pronto - žádost_a_odpověď_č.j._140052
1.12.2011 opatření k zabránění vzniku černé stavby

zadost_a_odpoved_c.j._144861.pdf

odpoved_z_24.10.2012_144861_11.pdf

18.12.2011 žádost o informace - fotokopie stížnosti Pronto

- žádost_a_odpověď_č.j._152623

- odpověď č.j. 152623-30840.pdf

19.12.2011 zveřejnění souborů na internetových stránkách MMFM  žádost_a_odpověď_č.j._152582.pdf
19.12.2011 nařízení zastavení prací na stavbě autosalonu Pronto zadost_a_odpoved_c.j._152649.11.pdf
19.12.2011 povinnost vést stavební deník  zadost_a_odpoved_c.j._152654.pdf
20.12.2011

žádost o infromace - fotokopie stížnosti Pronto

 žádost_č.j._152623.pdf

- odpověď_č.j._152623.pdf