Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2012

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
9.1.2012 kontrolní prohlídky zadost_a_odpoved_c.j._3858.pdf
11.1.2012 investice v roce 2012 spojené s bezbariérovostí zadost_a_odpoved_horizont č.j. 758
13.1.2012 zveřejnění souborů na internetových stránkách MMFM _žádost_a_odpověď_č.j._6005.pdf
16.1.2012 stavební projekty města pro rok 2012, financované z rozpočtu města

 zadost_business_media  č.j. 6676

odpoved_business_media

-příloha č._1

-příloha_č._2

-příloha_č._3

-příloha_č._4

-příloha_č._5

-příloha_č._6

-příloha_č._7

-příloha_č._8

-příloha_č._9

-příloha_č._10

-příloha_č._11

-příloha_č._12

-příloha_č._13

-příloha_č._14

-příloha_č._15

 

17.1.2012 žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů

zadost_ama_s.r.o. č.j.7094

odpoved_ama_s.r.o.

- Příloha č. 1
 - Příloha č. 2
 - Příloha č. 3
 - Příloha č. 4
 - Příloha č. 5
 - Příloha č. 6
 - Příloha č. 7
 - Příloha č. 8
 - Příloha č. 9
 - Příloha č. 10
 - Příloha č. 11
 - Příloha č. 12
 - Příloha č. 13
 - Příloha č. 14
 - Příloha č. 15

24.1.2012 žádost o poskytnutí všech informací poskytnutých XXXx. Xxxxxxxxx a p. Komůrkové   žádost_a_odpověď_č.j._10312.
30.1.2012 umístění dopravního značení podél silnice III/4861 mezi obcemi Kozlovice a Hukvaldy včetně vláčku Podhoráčku

-žádost_Kasperčík č.j 9466

-odpověď_Kasperčík č.j. 9466

7.2.2012 složení rady 1990-2010 zadost_a_odpoved_z_7.2.2012.pdf
8.2.2012 složení Zastupitelstva, Rady a starostů v období 1990 - 2012

-žádost,odpověď_Vobecká

-příloha_Vobecká

10.2.2012 autosalon Pronto Camper

-žádost_č.j.17612

-odpověď č.j._17612_

10.2.2012 seznam členů Rady města FM ve volebních obdobích 1990-2010

-žádost_Hlouškova

-odpověď_Hloušková

14.2.2012 Strategický plán rozvoje FM, workshop,oddělení strategickéhorozvoje, výběrové řízení

-žádost_č.j._19300

-odpověď_č.j._19300

17.2.2012 řízení o prohlášení  vybraných objektů textilní výroby na území města FM za kulturní památku žádost_a_odpověď_č.j._20729
20.2.2012 výpočet výměry pro trvalé odnětí půdy - autosalon Pronto

 zadost_o_informaci_c.j._20774.pdf

odpověď_č.j._20774_z_18.5.2012.pdf

odpoved_c.j._20774.12 z 7.8.2012.pdf

odpoved_z_24.10.2012_k_c.20774.pdf

20.2.2012 změny a doplňky č. 1 územního plánu  žádost_a_odpověď_č.j._21248.pdf
24.2.2012 Zpravodaj zadost_a_odpoved_c.j._23006_2012.pdf
24.2.2012 předložení spisu KÚ MSK

-žádost_č.j._23209

- odpověď_č.j._23209

5.3.2012 osoba oprávněná kontrolovat stav zeleně  žádost_a_odpověď_č.j._26864.pdf
7.3.2012 výpis z prezenční listiny ZM FM zadost_a_odpoved_c.j._27409_12.pdf
15.3.2012 podjatost úřední osoby Ing. Foniakové  žádodst_a_odpov č.j._31692.pdf
16.3.2012 Víceúčelová sportovní hala žádost_a_odpověď_č.j._32085.pdf
19.3.2012 internetová televize MSK  žádost_a_odpověď_č.j._32442.pdf
26.3.2012 změny a doplňky k Územnímu plánu  žádost_a_odpověď_č.j._35948.pdf
26.3.2012 prošetření plnění podmínek územního rozhodnutí zadost_a_odpoved_c.j._35956.pdf
26.3.2012 podjatost Ing. Foniokové

 žádost_č.j._35944.pdf

 odpověď_č.j._35944.pdf

28.3.2012 dluhy na poplatcích  žádost_a_odpověď_č.j._36483.pdf
11.4.2012 výpočet indexu zastavěné plochy  žádost_a_odpověď_č.j._42520.pdf
11.4.2012 ve kterém období byly změny a doplňky č. 1 územního plánu  žádost_a_odpověď_č.j._42523.pdf
11.4.2012 kdy nabyly změny a dopňky č. 1 územního plánu právní moci  žádost_a_odpověď_č.j._42526.pdf
18.4.2012 přípustné-nepřípustné využití pozemků žádost_a_odpověď_č.j._45082.pdf
26.4.2012 stavba rod. domku na parc.č.580/2 v k.ú.Skalice zadost_a_odpoved_c.j._48642.pdf
27.4.2012 počet odvolání

zadost_a_odpoved_c.j._50583.pdf

zadost_a_odpoved_27_4_2012.pdf

27.4.2012 změna užívání místnosti na nekomerční ruční myčku zadost_a_odpoved_c.j._49505.pdf
30.4.2012 audit bytového domu na Ostravské u. 882  žádost_a_dopověď_č.j._49644.pdf
2.5.2012 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._50484.pdf
     
2.5.2012 odstavné a parkovací plochy zadost_a_odpoved_c.j._50480.pdf
3.5.2012 změna užívání místnosti zadost_a_odpoved_c.j._50816.pdf
7.5.2012 kolaudační rozhodnutí zadost_a_odpoved_c.j._52251.pdf
7.5.2012 informace k parc. č. 3341/8,3341/9,3341/10,3341/13,3341/15 zadost_a_odpoved_c.j._52210_.pdf
9.5.2012 výstavba stavby autosalonu Pronto bez platného stavebního povolení zadost_a_odpoved_c.j._52704.pdf
16.5.2012 poskytnutí souboru všech informací úřadem zadost_c.j.55399_odpoved_c.j.62340.pdf
24.5.2012 fotokopii rozhodnutí o výši pokuty Pronto zadost_a_odpoved_c.j._59933_12.pdf
30.5.2012 činnost MMFM v domě Frýdlantská 158, FM zadost_a_odpoved_c.j._61872
19.6.2012 fotokopie rozhodnutí č.j. .. zadost_a_odpoved_c.j._71007_12.pdf
25.6.2012 rozdělení města: obvody, odbory,oddělení, zaměstnanci,kompetence.. zadost_a_odpoved_c.j._74450.pdf
25.6.2012 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._73429.pdf
25.6.2012 územní plán - plochy občanského vybavení komerčního typu plošně.. zadost_a_odpoved_c.j._73432.pdf
13.7.2012 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._80041.pdf
13.7.2012 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._80039.pdf
16.7.2012 stížnosti na SÚ FM zadost_a_odpoved_c.j._80882.pdf
6.8.2012 kanalizační přípojky zadost_a_odpoved_c.j._89212.pdf
28.8.2012 funkce domovníka v domě č.p. 158 zadost_a_odpoved_c.j._97492.2012.pdf
30.8.2012 úřední záznam ve věci podjatosti zadost_a_odpoved_c.j._98925.12.pdf
30.8.2012 kontrolní prohlídka autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._98914
30.8.2012 kanalizační přípojka zadost_a_odpoved_c.j._98915.pdf
10.9.2012 kontrolní prohládka autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._102791.pdf
10.9.2012 přípojka dešťové kanalizace-Pronto zadost_a_odpoved_c.j._102786.pdf
17.9.2012 kanalizační přípojka-Pronto zadost_a_odpoved_c.j._105745.pdf
2.10.2012 definice staveb autobazary a prac. činnosti-Pronto zadost_a_odpoved_c.j._112807.pdf
22.10.2012 písemnosti firmě Pronto zadost_a_odpoved_c.j._119640_12.pdf
22.10.2012 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._119644.pdf
29.10.2012 stavby bez platného povolení zadost_a_odpoved_c.j._122395.pdf
29.10.2012 přezkum rozhodnutí zadost_a_odpoved_c.j._122397.pdf
30.10.2012 hromadná doprava zadost_a_odpoved_c.j._122666_12.pdf
8.11.2012 zásobník investic 2013 zasobnik_investic_2013.pdf
12.11.2012 žádost o vyloučení odkladného účinku

zadost_a_odpoved_c.j._128681_12.pdf

odpoved_z_14.1.2013.pdf

16.11.2012 rozhodnutí KÚ MSK zadost_a_odpoved_c.j._130923.pdf
23.12.2012 fotokopii z kontrolní prohlídky zadost_a_odpoved_c.j._145804_12.pdf
26.11.2012 fotokopie písemnosti zadost_a_odpoved_c.j._134569_12.pdf
26.11.2012 fotokopie písemnosti zadost a odpoved_c.j._134571_12.pdf
13.12.2012 doručení a převzetí rozhodnutí KÚ MSK zadost_a_odpoved_c.j._142242.pdf
28.12.2014 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._145803_2012.pdf
31.12.2012 přestupek J.Vzientek zadost_a_odpoved_c.j._145887.pdf
31.12.2012 přestupek S.Recman zadost_a_odpoved_c.j._145886.pdf