Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2013

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
15.1.2013 stavba na parc.1043/13 zadost_a_odpoved_c.j._8693_13.pdf
22.1.2013 seznam stavebních projektů zadost_a_odpoved_c.j._8829_13.pdf
11.2.2013 jména vyslaných strážníků zadost_a_odpoved_c.j._17030_13.pdf
4.2.2013 vyslaní strážníci na základě oznámení zadost_a_odpoved_c.j._13895_13.pdf
4.2.2013 seznam investičních projektů či rekonstrukcí 2013 zadost_a_odpoved_c.j.19410_.pdf
4.2.2013 fotokopie písemností zadost_a_odpoved_c.j._14329.pdf
4.2.2013 seznam písemností MMFM 1.1.-1.3.2009 -Pronto zadost_a_odpoved_c.j._14333_13.pdf
6.2.2013 počet žádostí dle zák. 106/1999 Sb. a celková částka za poskytnutí informací dotaz_z_6.2.2013.pdf
8.2.2013 pokácení ořešáku zadost_a_odpoved_c.j._16653_13.pdf
12.2.2013 třídění komunálních odpadů zadost_a_odpoved_c.j._21133_13.pdf
21.2.2013 pronajatá plocha p.č. 3482/1 zadost_a_odpoved_c.j._39975.pdf
22.2.2013 výstavba polyfunkčního domu na ul. Ostravské zadost_a_odpoved_c.j._22201_13.pdf
26.2.2013 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._23257.pdf
26.2.2013 jaké skutečnosti jsou uvedeny v písemnostech .. zadost_a_odpoved_c.j._23573_13.pdf
26.2.2013 skutečnosti uvedené v písemnostech č. .... zadost_a_odpoved_c.j_23242.pdf
26.2.2013 prošetření podání z 29.10.2012 zadost_a_odpoved_c.j._23256.pdf
26.2.2013 jaké skutečnosti jsou uvedeny v písemnostech pod č.j. .. zadost_a_odpoved_c.j._23243_13.pdf
28.2.2013 stížnost na zveřejnění osobních údajů zadost_a_odpoved_c.j._24743.pdf
28.2.2013 fotokopii písemnosti stavebních úprav zadost_a_odpoved_c.j._24709.pdf
1.3.2013 zda pan x podniká na této adrese zadost_a_odpoved_c.j._zu_56_2013.pdf
4.3.2013 seznam písemností, které nebyly převzaty mou osobou na podatelně zadost_a_odpoved_c.j._25826_13.pdf
7.3.2013 užívané softwarové aplikace zadost_a_odpoved_ze_dne_7.3.2013.pdf
8.3.2013 přípustné-nepřípustné využití pozemku 3341-1 zadost_a_odpoved_c.j._29062.pdf
11.3.2013 fotokopii odpovědi na žádost fa Pronto zadost_a_odpoved_c.j.29063.pdf
15.3.2013 seznam všech písemností fa Pronto 2.3.-1.11.2009 zadost_a_odpoved_c.j._31453.pdf
15.3.2013 fotokopie písemností Pronto zadost_a_odpoved_c.j._31431.pdf
18.3.2013 počet pracovníků v r. 2010,2011 a 2012 zadost_a_odpoved_c.j._31840.pdf
18.3.2013 stavební povolení Rybí zadost_a_odpoved_c.j._32085.pdf
21.3.2013 povolení kácení dřevin zadost_a_odpoved_c.j._33827.pdf
25.3.2013 jména strážníků k výjezdu dne .. zadost_a_odpoved_c.j._35079.pdf
26.3.2013 správní rozhodnutí ve věci zamýšlené stavby .. zadost_a_odpoved_c.j._35712.pdf
27.3.2013 přestupek zadost_a_odpoved_c.j._36417.pdf
27.3.2013 seznam písemností PRONTU 2009-2010 zadost_a_odpoved_c.j._36418.pdf
3.4.2013 fotokopie souhlasu orgánu ochrany přírody zadost_a_odpoved_c.j.38675.pdf
3.4.2013 pozemky 3341/8-15 zadost_a_odpoved_c.j._38676.pdf
3.4.2013 fotokopie fotografií zadost_a_odpoved_c.j._38668.pdf
3.4.2013 fotokopii žádosti Pronto zadost_a_odpoved_c.j._38677.pdf
3.4.2013 informace k rozhodnutí č.j. SÚ/59.. zadost_a_odpoved_c.j._38681.pdf
8.4.2013 kdy...bylo vydáno stavební povolení zadost_a_odpoved_c.j._40460.pdf
8.4.2013 úseky svěřené Mgr.Cvikovi v 2007-11 zadost_a_odpoved_c.j._40459.pdf
8.4.2013 seznam písemností PRONTU 2.4.-31.8.2010

zadost_a_odpoved_c.j._40455.pdf

12.4.2013 seznam stanic měření emisí zadost_a_odpoved_c.j._42828.pdf
15.4.2013 žádost o kopii oznámení zadost_a_odpoved_c.j._43445.pdf
15.4.2013 žádost o kopii stížnosti zadost_a_odpoved_c.j._43446.pdf
15.4.2013 kopie smlouvy Euro Mall zadost_a_odpoved_c.j._43448.pdf
15.4.2013 umístění dopravní značky zadost_a_odpoved_c.j._43766.pdf
17.4.2013 fotokopii žádosti Pronto zadost_a_odpoved_c.j._45048.pdf
17.4.2013 fotokopii rozhodnutí Pronto autosalon zadost_a_odpoved_c.j._45047.pdf
29.4.2013 stížnost na neúplnou odpověď stiznost_a_odpoved_c.j._49761.pdf
2.5.2013 archivace vývěsky úřední desky zadost_a_odpoved_c.j._50775.pdf
2.5.2013 zákazová dopravní značka zadost_a_odpoved_c.j._50776.pdf
7.5.2013 možná výstavba na parcele č. ... zadost_a_odpoved_c.j._52853.pdf
10.5.2013 stížnost na odpověď žádosti č.j. 40455/2013 zadost_a_odpoved_c.j._54064.pdf
14.5.2013 stavba informačního systému magistrátu zadost_a_odpoved_c.j._55322.pdf
14.5.2013 seznam uzavřených smluv

zadost_a_odpoved_c.j._55970.pdf

seznam_uzavrenych_smluv.xlsx

smlouva_micos_spol._s_r.o..pdf

smlouva_o_uzivani_neb._prostor.pdf

smlouvy_osom_8_ks.pdf

22.5.2013 která osoba převzala písemnost KÚ MSK z 16.6.2010 zadost_a_odpoved_c.j._59663.pdf
27.5.2013 kdy písemnost č.j. MMFM/15..byla vykonatelná zadost_a_odpoved_c.j._61643.pdf
27.5.2013 elektronický právní ifnormační systém zadost_a_odpoved_c.j._61255.pdf
27.5.2013 pracovní náplň a prac. činnost pana ... zadost_a_odpoved_c.j._61645.pdf
27.5.2013 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._61642.pdf
27.5.2013 elektronické právní informační systémy zadost_a_odpoved_c.j._61255.pdf
29.5.2013 jaké skutečnosti jsou uvedeny v písemnosti.. zadost_a_odpoved_c.j._62845.pdf
29.5.2013 fotokopii žádosti ... zadost_a_odpoved_c.j.62851.pdf
29.5.2013 fotokopie písemnosti zadost_a_odpoved_c.j._62849.pdf
5.6.2013 fotokopii žádosti firmy Pronto zadost_a_odpoved_c.j_66120.pdf
5.6.2013 která osoba nese zodpovědnost za vydané rozhodnutí.. zadost_a_odpoved_c.j._66115.pdf
5.6.2013 v jakém stavu byla kolaudována stavba... zadost_a_odpoved_c.j._66116.pdf
5.6.2013 fotokopii písemnosti .. zadost_a_odpoved_c.j._66119.pdf
5.6.2013 vydání stavebního povolení

zadost_a_odpoved_c.j._66117.pdf

odpoved_c.j._66117.pdf

10.6.2013 šetření odboru sociální péče zadost_a_odpoved_c.j._67880_2013.pdf
13.6.2013 vydání podnětu na mou osobu a fa zadost_a_odpoved_c.j._70300.pdf
18.6.2013 vodovod-lokalita Rybí zadost_a_odpoved_c.j._71970.pdf
24.6.2013 stížnost na OVV opakovana_stiznost_c.j._74413.pdf
24.6.2013 fotokopie dokumentace

zadost_c.j._74420.pdf

odpoved_c.j._74420.pdf

24.6.2013 fotokopii stavebního povolení .. zadost_a_odpoved_c.j._74421.pdf
24.6.2013 seznam emailů .. zadost_a_odpoved_c.j._74419.pdf
1.7.2013 informace v písemnosti č.j... zadost_a_odpoved_c.j_77714.pdf
1.7.2013 seznam emailů...

zadost_a_odpoved_c.j._77724.pdf

c.j._77724_rozhodnuti_o_odmitnuti_zadosti.pdf

1.7.2013 fotokopie firmě Pronto

zadost_c.j._77720.pdf

odpoved_c.j._77720.pdf

1.7.2013 Pronto-kotelna aj. zadost_a_odpoved_c.j._77721.pdf
1.7.2013 Pronto - myčka zadost_a_odpoved_c.j._77919.pdf
17.7.2013 Pronto-užívání zpevněné plochy ... zadost_a_odpoved_c.j._84449.pdf
17.7.2013 citaci SÚ k žádosti adresované Ministerstvu pro místní rozvoj ČRJ zadost_a_odpoved_c.j._84450.pdf
17.7.2013 fotokopii písemnosti zadost_a_odpoved_c.j._84451.pdf
26.7.2013 zápisy z jednání majetkové komise RM FM

zadost_a_odpoved_c.j._89554.pdf

odpoved_c.j._89554.pdf

29.7.2013 odstraňování náletových rostlin zadost_a_odpoved_c.j._89737.pdf
29.7.2013 fotokopii písemností zadost_a_odpoved_c.j._89169.pdf
2.8.2013 fotokopii žádosti a kolaudačního souhlasu zadost_a_odpoved_c.j._91336.pdf
2.8.2013 fotokopii posudku hygienika,stanoviska požární rady a.j. zadost_a_odpoved_c.j._91338.pdf
9.8.2013 Pronto-fotokopie písemnosti ze dne..aj. zadost_a_odpoved_c.j._94545.pdf
9.8.2013 fotokopii písemnosti žádost a_odpoved_c.j._94546.pdf
9.8.2013 citaci z kolaudačního rozhodnutí č.j. .. zadost_a_odpoved_c.j._94547.pdf
9.8.2013 skutečnosti na listě 2 písemnosti fa Pronto ... zadost_a_odpoved_c.j._94548.pdf
19.8.2013 kontrolní prohlídky, výsledky míry znečištění vod aj. zadost_a_odpoved_c.j._98424.pdf
19.8.2013 seznam písemností OŽPaZ zadost_a_odpoved_c.j._98427.pdf
19.8.2013 kdy byla schválenla změna č. 3 územního plánu města FM

zadost_a_odpoved_c.j._98429.pdf

 

19.8.2013 fotokopie žádosti fa Pronto

zadost_c.j._98426_13.pdf

odpoved_c.j._98426_13.pdf

27.8.2013 Usnesení z majetkové komise zadost_a_odpoved_c.j._102478.pdf
9.9.2013 fotokopie dokumentů

zadost_a_odpoved_c.j.107468.pdf

odpoved_c.j.107468_z_20.12.13.pdf

11.9.2013 kdy byli uvedení služebně na KÚ zadost_a_odpoved_c.j._108182.pdf
13.9.2013 seznam písemností pod sp.zn. MMFM.S12861 zadost_a_odpoved_c.j._109475.pdf
13.9.2013 email Pronto .. zadost_a_odpoved_c.j._109471.pdf
13.9.2013 kdy byli uvedení služebně na KÚ zadost_a_odpoved_c.j._109476.pdf
23.9.2013 stížnost-doplnění údajů v žádosti stiznost_a_odpoved_c.j.112975.pdf

23.9.2013

Pronto

zadost_c.j._112977_2013.pdf

odpoved_c.j._112977_2013.pdf

24.9.2013 povolení kácení stromů zadost_a_odpoved_c.j._113700.pdf
30.9.2013 jednání majetkové komise zadost_a_odpoved_c.j._116465.pdf
2.10.2013 fotokopie geometr. plánu, fotokopie protokolu ..

zadost_c.j._117599_2013.pdf

odpoved_c.j._117599_2013.pdf

4.10.2013 uzavření veřejnoprávních smluv o umístění stavby zadost_a_odpoved_c.j._118646.pdf
7.10.2013 výnosy z poplatků za psy v r. 2002 a 2012 zadost_a_odpoved_c.j._118916.pdf
     
12.10.2013 složení zastupitelstva města zadost_a_odpoved_c.j._122167
14.10.2013 příchody a odchody zaměstnanců zadost_a_odpoved_c.j._122529_2013.pdf
24.10.2013 poskytnutí zákl. ekonomických dat krytého bazénu zadost_a_odpoved_c.j._127381.pdf
1.11.2013 smlouvy s fa EURO Mall FM zadosat_a_odpoved_c.j._130100_2013.pdf
5.11.2013 náhrady za vyvlastněné pozemky zadost_a_odpoved_c.j._131263_13.pdf
11.11.2013 krytí vícenákl. spojených s podporou výroby elektřiny zadost_a_odpoved_c.j._141951_13.pdf
13.11.2013 vyvlastnění pozemku k.ú.Staré Město zadost_a_vyjadreni_c.j.135163_13.pdf
21.11.2013 zaplacení za odnětí z půdního fondu

zadost_c.j._138154_13.pdf

odpoved_c.j._138154_13.pdf

21.11.2013 citaci vypořádání mé námitky zadost_a_odpoved_c.j._138585_13.pdf
21.11.2013 kdy byl služebně ... zadost_a_odpoved_c.j._138586_13.pdf
26.11.2013 jednání majetkové komise _zadost_a_odpoved_c.j._140069_13.pdf
16.12.2013 Pronto

zadost_c.j._148255_2013.pdf

odpoved_c.j._148255_2013.pdf

20.12.2013 nezákonné umístění dopravní značky

zadost_c.j._150300_13.pdf

odpoved_c.j._150300_13.pdf

31.12.2013 zaslání investičních plánů města zadost_a_odpoved_c.j._151450_13.pdf