Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2014

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
13.1.2014 Pronto

zadost_c.j._4992.pdf

odpoved_c.j._49921.pdf

20.1.2014 fotokopie pracovních náplní

zadost_a_odpoved_c.j._7792_14.pdf

20.1.2014 fotokopie písemnosti zadost_a_odpoved_c.j._7794_2014.pdf
26.1.2014 náhrady na výdělku - členům ZM FM zadost_a_odpoved_c.j._11163_2014
06.3.2014 důvody převedení zámku zadost_a_odpoved_c.j._29441_14.pdf
10.3.2014 Slezan

zadost_c.j._30538_2014.pdf

odpoved_c.j._30538_2014.pdf

14.3.2014 Pronto

zadost_c.j._33372_2014.pdf

odpoved_c.j.33372_2014.pdf

17.3.2014 účel pracovní cesty zadost a odpověď c.j._33943_14.pdf
17.3.2014 Pronto

zadost_c.j._33942_2014.pdf

odpoved_c.j._33942_2014.pdf

17.3.2014 jaké stavby se nacházejí na parc. č. ...

zadost_c.j._33944_2014.pdf

odpoved_c.j._33944_2014.pdf

02.4.2014 vyhláška města k podomnímu prodeji zadost_a_odpoved_c.j._41792_14.pdf
07.04.2014 informace o stavbě na pozemku zadost_a_odpoved_c.j._43816_14.pdf
09.4.2014 kdy a kdo žádal o změnu kultury pozemku na parc.č. zadost_a_odpoved_c.j._45578_2014.pdf
14.4.2014 zaslání dokumentu č.j. MMFM140769/2013 zadost_a_odpoved_c.j._47862_14.pdf
14.4.2014 u kterého náměstka KÚ byl Ing. Šabrňák dne .. zadost_a_odpoved_c.j._47187_2014.pdf
14.4.2014 Pronto

zadost_c.j._47188_2014.pdf

odpoved_c.j._47188_2014pdf

14.4.2014 Pronto

zadost_c.j.47189_2014.pdf

odpoved_c.j._47189_2014.pdf

14.4.2014 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._47191_2014.pdf
15.4.2014 žádost o zaslání dokumentu č.j. MMFM 140769/2013 zadost_a_odpoved_c.j._48851_2014.pdf
17.4.2014 kolik stála renovace mostu přes Ostravici zadost_a_odpoved_c.j._50403_14.pdf
22.4.2014 zakázka "3.úplné aktualizace ˇUAP ORP Frýdek-Místek" zadost_a_odpoved_c.j._50727_20145.pdf
4.5.2014 Slezan

zadost_c.j._55693_2014.pdf

odpoved_c.j._55693_2014.pdf

9.5.2014 fotokopii rozhodnutí SÚ

zadost_c.j._58483_2014.pdf

odpoved_c.j._58483_2014.pdf

12.5.2014 MHD,zbourání víceúčelové haly, hala Polárka zadost_a_odpoved_c.j._59635_2014.pdf
13.5.2014 Žádost o informace - projekt servrovna

Žádost MMFM 58762/2014

Odpověď MMFM 58762/2014

Příloha č. 1

Příloha č. 2 

13.5.2014 kolik stála obci údržba zeleně za rok 2013 zadost_a_odpoved_c.j._62432_2014.pdf
19.5.2014

změna č. 3 územního plánu FM

zadost_a_odpoved_c.j._62421.pdf
3.6.2014 zda žádala daná osoba o pracovní místo zadost_a_odpoved_c.j._69345_2014.pdf
5.6.2014 stavební práce na p.č. 285,284/1,286,287,288

zadost_c.j._70686_2014.pdf

odpoved_c.j._70686_2014.pdf

13.6.2014 jména strážníků MěP zadost_a_odpoved_c.j._74237_2014.pdf
13.6.2014 probíhající řízení v zamýšlené památkové zóně

zadost_c.j._74395_2014.pdf

odpoved_c.j._74395_2014.pdf

13.6.2014 přádelna firmy A.Landsberger zadost_a_odpoved_c.j._74535_2014.pdf
18.6.2014 terénní úpravy na p.č. 815/6,7,21  v k.ú.Chlebovice

zadost_c.j._77490_2014.pdf

odpoved_c.j._77490_2014.pdf

4.7.2014 Pronto - odpadní vody zadost_a_odpoved_c.j._84256_2014.pdf
7.7.2014 kanalizace na parc. 816/12,836/9 v obci Baška-Hodoňovice zadost_a_odpoved_c.j._84670_2014.pdf
11.7.2014 jména strážníků zadost_a_odpoved_c.j._87394_2014.pdf
15.7.2014 zápis 113. schůze RM FM zadost_a_odpoved_c.j._88616_2014.pdf
17.7.2014 stavba v k.ú.Baška

zadost_c.j._89699_2014.pdf

odpoved_c.j._89699_2014.pdf

25.7.2014 veřejné zakázky zadost_a_odpoved_c.j._93267_2014.pdf
4.8.2014 stavební práce-terénní úpravy a stavba krytého hudebního pódia zadost_a_odpoved_c.j._96561_2014.pdf
6.8.2014 stížnost - neúplná informace v odpovědi č.j. MMFM 92628-2014 zadost_a_odpoved_c.j._97257.pdf
6.8.2014 Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014 zadost_a_odpoved_c.j._97480_2014.pdf
11.8.2014 informace k pozemku p.č. 288,284/1,286 zadost_a_odpoved_c.j._99082.pdf
11.8.2014 přestavba domu na parcele č. 2538,k.ú.Staré Město u FM zadost_a_odpoved_c.j._99391_2014.pdf
12.8.2014 oprávněnost probíhajících stavebních úprav na parc. č..... zadost_a_odpoved_c.j._99759_2014.pdf
18.8.2014 nájem plakátovacích ploch zadost_a_odpoved_c.j._102623_2014.pdf
25.8.2014 vec stavby na parc. č. 49/3 zadost_a_odpoved_c.j._105161_2014.pdf
27.8.2014 prošetření OŽPaZ oprávněnosti provádění terénních úprav zadost_a_odpoved_c.j._105837_2014.pdf
19.9.2014 informace k vozidlům magistrátu zadost_a_odpoved_c.j._114983_2014.pdf
29.9.2014 reklamní poutač v Hodoňovicích zadost_a_odpoved_c.j._118782_2014.pdf
1.10.2014 informace k vozidlům magistrátu zadost_a_odpoved_c.j._119407_2014.pdf
1.10.2014 Pronto autosalon, s.r.o. zadost_a_odpoved_c.j._120036_2014.pdf
6.10.2014 umístěné reklamní zařízení zadost_a_odpoved_c.j._121501_2014.pdf
6.10.2014 umístěné reklamní panely zadost_a_odpoved_c.j._121436_2014.pdf
10.10.2014 prošetření oprávněnosti provádění terénních úprav zadost_a_odpoved_c.j._123810_2014.pdf
13.10.2014 nepovolená výstavba plotu zadost_a_odpoved_c.j._124304_2014.pdf
24.10.2014 stavba na parc.č.513/2 v Žabni

zadost_c.j._130341_2014.pdf

odpoved_c.j._130341_2014.pdf

19.11.2014 umístění zákazové dopravní značky zadost_a_odpoved_c.j._140855_2014.pdf
21.11.2014 vlastník chodníku zadost_a_odpoved_c.j._142042_2014.pdf
24.11.2014 fa Pronto autosalon, s.r.o. zadost_a_odpoved_c.j._142961_2014.pdf
24.11.2014 fa Pronto autosalon s.r.o. zadost_a_odpoved_c.j._142963_2014.pdf
25.11.2014 Revitalizace veř. prostranství na sídlišti Slezská - IV. etapa zadost_a_odpoved_c.j._142136_2014.pdf
28.11.2014 Rozhodnutí Ing. Plškové a Ing. Kupčové zadost_a_odpoved_c.j._145043_2014.pdf
12.12.2014 Rozhodnutí Ing. Kupčové zadost_a_odpoved_c.j._151503_2014.pdf
18.12.2014 správní rozhodnutí - Revitalizace veř. prostranství na sídlišti Slezská

zadost_a_odpoved_c.j._154155_2014.pdf

situacni_vykres_c.j._154155_2014.pdf