Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2015

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
5.1.2015 míra a rozsah využívání veřejného osvětlení zadost_a_odpoved_c.j._841_2015.pdf
5.1.2015 MHD Frýdek-Místek zadost_a_odpoved_c.j._936_2015.pdf
6.1.2015 Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy

zadost_c.j._5_2015_a_smlouva_s_rr.pdf

odpoved_c.j._5_2015.pdf

smlouva_o_dilo_k_zadosti_c._5_2015.pdf

16.1.2015 Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2015

Žádost č.j. MMFM 2210/2015
Odpověď č.j. MMFM 2210/2015

Příloha č. 1 - Zásobník akcí investičního odboru
Příloha č. 2 - Zásobník investic Městské policie
Příloha č. 3 - Zásobník investic odboru BRaPK
Příloha č. 4 - Zásobník investic odboru DaSH (1)
Příloha č. 5 - Zásobník investic odboru DaSH (2)
Příloha č. 6 - Zásobník investic odboru IT
Příloha č. 7 - Zásobník investic odboru SOM
Příloha č. 8 - Zásobník investic odboru ŠKMaT
Příloha č. 9 - Zásobník investic odboru ŽPaZ
Příloha č. 10 - Zásobník oprav a údržby odboru BRaPK
Příloha č. 11 - Zásobník oprav a údržby odboru DaSH
Příloha č. 12 - Zásobník oprav a údržby odboru IT
Příloha č. 13 - Zásobník oprav a údržby odboru SOM
Příloha č. 14 - Zásobník oprav a údržby odboru ŠKMaT
Příloha č. 15 - Zásobník oprav a údržby odboru VV
Příloha č. 16 - Zásobník  oprav a údržby odboru ŽPaZ
Příloha č. 17 - Největší připravované, projektované a realizované investiční akce IO
Příloha č. 18 - Seznam investičních, stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje odbor SOM realizovat v roce 2015
Příloha č. 19 - Seznam investičních akcí odboru ŠKMaT
Příloha č. 20 - Odpověď na žádost o informace OŽPaZ
Příloha č. 21 - Seznam investičních akcí ODaSH

19.1.2015 Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2015

Žádost č.j. MMFM 3470/2015
Odpověď č.j. MMFM 3470/2015

Příloha č. 1 - Zásobník akcí investičního odboru
Příloha č. 2 - Zásobník investic Městské policie
Příloha č. 3 - Zásobník investic odboru BRaPK
Příloha č. 4 - Zásobník investic odboru DaSH (1)
Příloha č. 5 - Zásobník investic odboru DaSH (2)
Příloha č. 6 - Zásobník investic odboru IT
Příloha č. 7 - Zásobník investic odboru SOM
Příloha č. 8 - Zásobník investic odboru ŠKMaT
Příloha č. 9 - Zásobník investic odboru ŽPaZ
Příloha č. 10 - Zásobník oprav a údržby odboru BRaPK
Příloha č. 11 - Zásobník oprav a údržby odboru DaSH
Příloha č. 12 - Zásobník oprav a údržby odboru IT
Příloha č. 13 - Zásobník oprav a údržby odboru SOM
Příloha č. 14 - Zásobník oprav a údržby odboru ŠKMaT
Příloha č. 15 - Zásobník oprav a údržby odboru VV
Příloha č. 16 - Zásobník  oprav a údržby odboru ŽPaZ
Příloha č. 17 - Největší připravované, projektované a realizované investiční akce IO
Příloha č. 18 - Seznam investičních, stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje odbor SOM realizovat v roce 2015
Příloha č. 19 - Seznam investičních akcí odboru ŠKMaT
Příloha č. 20 - Odpověď na žádost o informace OŽPaZ
Příloha č. 21 - Seznam investičních akcí ODaSH

19.1.2015 Valná hromada Sportplex Frýdek-Místek,s.r.o. zadost_a_odpoved_c.j._7338_2015.pdf
20.1.2015 počet pracovníků magistrátu města zadost_a_odpoved_c.j._8241_2015.pdf
11.2.2015 pozemek č. 712/6 k.ú. Kozlovice zadost_a_odpoved_c.j._19689_2015.pdf
11.2.2015 nepovolená stavba k.ú. Baška

zadost_c.j._18390_2015.pdf

odpoved_c.j._18390_2015.pdf

24.2.2015 územní plán-zastavitelné území zadost_a_odpoved_c.j._26536_15.pdf
25.2.2015 provoz sázkových heren ve FM zadost_a_odpoved_c.j._25044_2015.pdf
3.3.2015 územní řízení v roce 2013

zadost_c.j._28048_2015.pdf

odpoved_c.j._28048_2015.pdf

13.3.2015 úklidové služby zadost_a_odpoved_c.j._33935_2015.pdf
16.3.2015 poskytované služby zadost_a_odpoved_c.j._33935_2015.pdf
23.3.2015 zrušení povolení výherních hracích automatů zadost_a_odpoved_c.j._37198_2015.pdf
24.3.2015 informační kampaně zadost_a_odpoved_c.j._38342_2015.pdf
9.4.2015 zasedání zatupitelstva a rady města v období 2010-2014 zadost_a_odpoved_c.j._45213_2015.pdf
12.4.2015 vodovodní přípojka bez kolaudčního rozhodnutí

zadost_a_odpoved_c.j._46801_2015.pdf

odpoved_2_k_c.j._46801_3_2015.pdf

17.4.2015 počet vyšetřovaných přestupků MěP 2012-14 zadost_a_odpoved_c.j._49888_2015.pdf
22.4.2015 povolení reklamních ploch zadost_a_odpoved_c.j._51413_2015.pdf
22.4.2015 akce "Proměna 2015" zadost_a_odpoved_c.j._51410_2015.pdf
22.4.2015 hotel Richter zadost_a_odpoved_c.j._51416_2015.pdf
24.4.2015 finanční pomoc v roce 2014 zadost_a_odpoved_c.j._53078_2015.pdf
24.4.2015 obchvat zadost_a_odpoved_c.j._52834_2015.pdf
5.5.2015 odměny zastupitelů zadost_a_odpoved_c.j._56510_2015.pdf
7.5.2015 výjezdní zasedání RM FM zadost_a_odpoved_c.j._57996_2015.pdf
13.5.2015 vodovod lokalita Rybí zadost_a_odpoved_c.j._59734_2015.pdf
14.5.2015 výše nájemného - Cirkus Humberto zadost_a_odpoved_c.j._60367_2015.pdf
22.5.2015 náměty na odstranění černých skládek St.fondu živ. prostředí zadost_a_odpoved_c.j._64975_2015.pdf
24.5.2015 informační kampaně zadost_a_odpoved_c.j._38342_2015.pdf
25.5.2015 "Etiketa ve veřejné správě" zadost_a_odpoved_c.j._65446_2015.pdf
29.5.2015 návrh změny územního plánu areál střelnice-Chlebovice zadost_a_odpoved_c.j._67446_2015.pdf
24.6.2015 stavba na parcele č. 1340/2 k.ú. Kozlovice zadost_a_odpoved_c.j._81116_2015.pdf
2.7.2015 právní služby zadost_a_odpoved_c.j._82186_2015.pdf
9.7.2015 příloha č. 1 k Usnesení zadost_a_odpoved_c.j._85216_2015.pdf
17.7.2015 ubytovací služby zadost_a_odpoved_c.j._87920_2015.pdf
23.7.2015 MHD zadost_a_odpoved_c.j._90795_2015.pdf
27.7.2015 autosalon Pronto zadost_a_odpoved_c.j._91784_2015.pdf
30.7.2015 sp.zn.MMFM S9483/2015 zadost_a_odpoved_c.j._100574_2015.pdf
25.8.2015 zaslání vyjádření č.j. 49535-2014 zadost_a_odpoved_c.j._104486_2015.pdf
25.8.2015 analytický výzkum nákladů zadost_a_odpoved_c.j._104041_2015.pdf
17.9.2015 informace pozemky zadosta_a_odpoved_c.j._112881_2015.pdf
14.10.2015 autobusový záliv v Lískovci _zadost_a_odpoved_c.j._126513_2015.pdf
16.10.2015 existence účelové komunikace zadost_a_odpoved_c.j._127155_2015.pdf
21.10.2015 charakter účelové komunikace zadost_a_odpoved_c.j._129176_2015.pdf
12.11.2015 vyhotovení tzv. košilek do RM FM zadost_a_odpoved_c.j._138598_2015.pdf
16.11.2015 etický kodex zadost_a_odpoved_c.j._140113_2015.pdf
20.11.2015 příkopy zadost_a_odpoved_c.j._141896_2015.pdf
5.12.2015 projektová dokumentace zadost_a_odpoved_c.j._152598_2015.pdf
9.12.2015 stanice měřící emise zadost_a_odpoved_c.j._150898_2015.pdf
16.12.2015 mzdy referentů dopravy zadost_a_odpoved_c.j._15320_2015.pdf