Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2016

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
6.1.2016 výběrové řízení zadost_a_odpoved_c.j._1824_2016.pdf
6.1.2016 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._3269_2016.pdf
15.1.2016 Sokolík a pozemky

zadost_c.j._6794_2016.pdf

odpoved_c.j._6794_2016.pdf

15.1.2016 zaslání spisového materiálu zadost_a_odpoved_c.j._6980_2016.pdf
18.1.2016 dotace na topení

zadost_c.j._2278_2016.pdf

odpoved_c.j._2278_2016.pdf

21.1.2016 investiční plány na rok 2016 zadost_a_odpoved_c.j._13636_2016.pdf
25.1.2016 seizmický průzkum zadost_a_odpoved_c.j._10533_2016.pdf
26.1.2016 pronájem plakátovacích ploch zadost_a_odpoved_c.j._11288_2016.pdf
29.1.2016 investiční plány pro rok 2016 zadost_a_odpoved_c.j._13636_2016.pdf
22.2.2016 investiční plán města zadost_a_odpoved_c.j._25206_2016.pdf
22.2.2016 dočasný a trvalý pobyt migrantů zadost_a_odpoved_c.j._25228_2016.pdf
22.2.2016 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._25579_2016.pdf
23.2.2016 počet členů plaveckého oddílu zadost_a_odpoved_c.j._25562_2016.pdf
24.2.2016 dopravní značka "B25" zadost_a_odpoved_c.j._27003_2016.pdf
29.2.2016 kupní smlouvy převodu pozemků zadost_a_odpoved_c.j._28442_2016.pdf
29.2.2016 demolice domů zadost_a_odpoved_c.j._28444_2016.pdf
29.2.2016 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._28855_2016.pdf
3.3.2016 odměny jednateli fa Sportplex zadost_a_odpoved_c.j._31119_2016.pdf
7.3.2016 výjezd strážníků zadost_a_odpoved_c.j._32420_2016.pdf
9.3.2016 faktury zadost_a_odpoved_c.j._34133_2016.pdf
10.3.2016 ekologicky příznivé stavby zadost_a_odpoved_c.j._35635_2016.pdf
15.3.2016 výsadba zeleně zadost_a_odpoved_c.j._37194_2016.pdf
16.3.2016 připojení RD ve Skalici zadost_a_odpoved_c.j._38127_2016.pdf
17.3.2016 zadávání veřejných zakázek zadost_a_odpoved_c.j._38999_2016.pdf
18.3.2016 ubytování-migrační azylová politika zadost_a_odpoved_c.j._39576_2016.pdf
18.3.2016 smlouva o nájmu pozemků zadost_a_odpoved_c.j._39687_2016.pdf
21.3.2016 stížnost na postup vyřizování zadost_a_odpoved_c.j._39878_2016.pdf
21.3.2016 datové zprávy zadost_a_odpoved_c.j._40460_2016.pdf
22.3.2016 investiční akce Lískovec zadost_a_odpoved_c.j._41391_2016.pdf
23.3.2016 střet zájmů - doplnění informací zadost_a_odpoved_c.j._42160_2016.pdf
8.4.2016 datové zprávy zadost_a_odpoved_c.j._49699_2016.pdf
13.4.2016 porušení ochranného pástma zadost_a_odpoved_c.j._51609_2016.pdf
13.4.2016 softwar zadost_a_odpoved_c.j._52395_2016.pdf
18.4.2016 ohňostroj zadost_a_odpoved_c.j._53593_2016.pdf
29.4.2016 lovecké lístky zadost_a_odpoved_c.j._60381_2016.pdf
6.5.2016 stavba na parc. č. 1831,1841,42,43 zadost_a_odpoved_c.j._64543_2016.pdf
11.5.2016 septik na pozemku p.č.6835/14

zadost_a_odpoved_c.j._66099_2016.pdf

odpoved_ozpaz_k_c.j._66099_2016.pdf

13.5.2016 malování v ZŠ 1.máje 29.a 30.6.2015 zadost_a_odpoved_c.j._67824_2016.pdf
16.5.2016 obchvat zadost_a_odpoved_c.j._68052_2016.pdf
27.5.2016 dozorčí rada SmVaK zadost_a_odpoved_c.j._74417_2016.pdf
3.6.2016 územní plán zadost_a_odpoved_c.j._77364_2016.pdf
6.6.2016 povodňové odpady zadost_a_odpoved_c.j._78703_2016.pdf
4.7.2016 dokumenty k č.j. S/7794/2016 zadost_a_odpoved_c.j._92119_2016.pdf
4.7.2016 obecně závazná vyhláška zadost_a_odpoved_c.j._92014_2016.pdf
7.7.2016 RD v k.ú. Staré Město u Frýku zadost_a_odpoved_c.j._92594_2016.pdf
20.7.2016 spis zn. S7794-2016 zadost_a_odpoved_c.j._98302_2016.pdf
20.7.2016 osvědčení pro řidiče-občany třetího státu zadost_a_odpovd_c.j._98303_2016.pdf
26.7.2016 informaci o platu zadost_a_odpoved_100787_2016.pdf
17.8.2016 stavba v kú Kozlovice zadost_a_odpoved_c.j._110654_2016.pdf
23.8.2016 správní žaloby zadost_a_odpoved_112671_2016.pdf
31.8.2016 stavba v k.ú.Skalice

zadost_c.j._115693_2016.pdf

odpoved_c.j._115693_2016.pdf

1.9.2016 obalovna asfaltových směsí zadost_a_odpoved_c.j._116426_2016.pdf
2.9.2016 kulturní komise zadost_a_odpoved_c.j._116805_2016.pdf
6.9.2016 veřejná zakázka - úspory energie zadost_a_odpoved_c.j._118600_2016.pdf
12.9.2016 obchvat zadost_a_odpoved_c.j._120609_2016.pdf
13.9.216 převody pozemků - obchvat zadost_a_odpoved_c.j._121543_2016.pdf
15.9.2016 plochy veřejné zeleně zadost_a_odpoved_c.j._122693_2016.pdf
16.9.2016 kapacitní dostatečnost komunikace zadost_a_odpoved_c.j._123304_2016.pdf
19.9.2016 kupní smlouva Bezan zadost_a_odpoved_c.j._124094_2016.pdf
30.9.2016 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._128621_2016.pdf
30.9.2016 zvířecí útulky zadost_a_odpoved_c.j._128711_2016.pdf
30.9.2016 Výběrové řízení zadost_a_odpoved_c.j._128872_2016.pdf
3.10.2016 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._129052_2016.pdf
5.10.2016 počet evidovaných osobních aut v roce 2014 zadost_a_odpoved_c.j._130414_2016.pdf
5.10.2016 prošetření přestupku-veřejné komunikace zadost_a_odpoved_c.j._130432_2016.pdf
6.10.2016 Novostavba - Skalice zadost_a_odpoved_c.j._131372_2016.pdf
6.10.2016 parcela ve Skalici zadost_a_odpoved_c.j._131374_2016.pdf
6.10.2016 zakázka "úspora energie.." zadost_a_odpoved_c.j._131918_2016.pdf
10.10.2016 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._147817_2016.pdf
14.10.2016 8.ZŠ - prohlášení zadost_a_odpoved_c.j._135803_2016.pdf
17.10.2016 seznam bank.účtů, darovací smlouvu zadost_a_odpoved_c.j._135924_2016.pdf
18.10.2016 zeleň 2015 zadost_a_odpoved_c.j._136843_2016.pdf
19.10.2016 8.ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._138046_2016.pdf
21.10.2016 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._139253_2016.pdf
24.10.2016 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._135804_2016.pdf
2.11.2016 Hydrogeologické posudky zadost_a_odpoved_c.j._143601_2016_1.pdf
3.11.2016 11. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._143465_2016.pdf
16.11.2016 kolaudační souhlas pozemků p.č. .. zadost_a_odpoved_c.j._152534_2016.pdf
28.11.2016 podpora sportu, reklama zadost_a_odpoved_c.j._155162_2016.pdf
28.11.2016 závěrečné zkoušky z jízd zadost_a_odpoved_c.j._155504_2016.pdf
    zadost_a_odpoved_c.j._128872_2016.pdf
8.12.2016 služby JUDr. Polách zadost_a_odpoved_c.j._160934_2016.pdf
9.12.2016 trestná činnost v obci zadost_a_odpoved_c.j._161613_2016.pdf