Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2017

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
4.1.2017 Stížnost na vyřízení žádosti zadost_a_odpoved_c.j._1692_2017.pdf
10.1.2017 8. ZŠ zadost_a_odpoved_c.j._4871_2017.pdf
13.1.2017

Prodej měst. pozemků

zadost_a_odpoved_c.j._6439_2017.pdf
20.1.2017 Přípojka splaškové kanalizace žádost a odpověď č.j. 8849/2017
20.1.2017 Přípojka splaškové kanalizace žádost a odpověď č.j. 8920/2017
24.1.2017 Burzovní obchody zadost_a_odpoved_c.j._11153_2017.pdf
31.1.2017 Projekty zadost_a_odpoved_c.j._14264_2017.pdf
7.2.2017 Lesní hospodář zadost_a_odpoved_c.j._17734_2017.pdf
8.2.2017 Povolení sjezdu zadost_a_odpoved_c.j._18636_2017.pdf
9.2.2017 Územní plán Brušperk zadost_a_odpoved_c.j._19322_2017.pdf
20.2.2017 Instav zadost_a_odpoved_c.j._22986_2017.pdf
22.2.2017 Zpravodaj zadost_a_odpoved_c.j._25198_2017.pdf
22.2.2017 Dokumenty ke spisu zadost_a_odpoved_c.j._25139_2017.pdf
27.2.2017 Šikanózní žádosti zadost_a_odpoved_c.j._26966_2017.pdf
13.3.2017 Plšková zadost_a_odpoved_c.j._35362_2017.pdf
10.3.2017 Pronto zadost_a_odpoved_c.j._34256_2017.pdf
20.3.2017 Řidičské průkazy zadost_a_odpoved_c.j._38493_2017.pdf
10.4.2017 Stanovisko č.j. 42094/2015 žádost a odpověď č.j. 42850/2017
24.4.2017 Kanalizační řád Lískovec žádost a odpověď č.j. 47921/2017
10.5.2017 Porodnost a úmrtnost 2016 žádost a odpověď č.j. 60688/2017
15.5.2017 Přestupkové řízení žádost a odpověď č.j. 55877/2017
24.5.2017 Seznam právnických osob žádost a odpověď č.j. 68601/2017
7.6.2017 Veřejné osvětlení žádost a odpověď č.j. 66069/2017
21.6.2017 Omezení vlastnického práva

žádost a odpověď č.j. 79497/2017

26.6.2017 Kolaudace pozemní komunikace Krmelín

žádost a odpověď č.j. 80686/2017

10.7.2017 Vodovod Skalice žádost a odpověď č.j. 81767/2017
19.7.2017 Vymáhání pohledávek žádost a odpověď č.j. 96119/2017
12.6.2017 Zrušení souhlasu s ohlášením stavby žádost a odpověď č.j. 59636/2017
14.8.2017 Kontrola podle z. o ochraně ovzduší žádost a odpověď č.j. 101317/2017
14.8.2017 Nájemní smlouva stadionu Stovky žádost a odpověď č.j. 106096/2017
28.8.2017 Problémy s ptactvem žádost a odpověď č.j. 110348/2017
30.8.2017 Chodník v Palkovicích žádost a odpověď č.j. 110318/2017
11.9.2017 Komunikace v Palkovicích žádost a odpověď č.j. 110975/2017
11.9.2017 MZ Cars service, s. r. o. žádost a odpověď č.j. 95767/2017
19.9.2017 Kamerový systém žádost a odpověď č.j. 112996/2017
19.9.2017 Služební mobilní tarify žádost a odpověď č.j. 121613/2017
21.9.2017 Parkování automobilů nad 3,5 t žádost a odpověď č.j. 120045/2017
18.10.2017 Bezplatná MHD

žádost a odpověď č.j. 131550/2017

24.10.2017 Pasportizace architekt. a urban. cenných staveb žádost a odpověď č.j. 133167/2017
24.10.2017 Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 134003/2017
24.10.2017 Prodloužení vodovodu, lok. Rybí žádost a odpověď č.j. 135805/2017
6.11.2017 Návrh změny územního plánu žádost a odpověď č.j. 140557/2017
7.11.2017 Koordinované závazné stanovisko MMFM žádost a odpověď č.j. 105199/2017
7.11.2017 Vila domy Místek - Kamenec žádost a odpověď č.j. 107519/2017
9.11.2017 Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 131430/2017
9.11.2017 Koeficient zastavění pozemku žádost a odpověď č.j. 134000/2017
9.11.2017 Dešťová kanalizace Baška žádost a odpověď č.j. 146093/2017
9.11.2017 Rozpočet obce žádost a odpověď č.j. 148685/2017
9.11.2017 Pronto Camper žádost a odpověď č.j. 128986/2016
9.11.2017 Kanalizační přípojky p.č. 3343/2 a 3348/28 v k.ú. Místek žádost a odpověď č.j. 155524/2016
15.11.2017 Jména uvolněných zastupitelů žádost a odpověď č.j. 145213/2017
20.11.2017 Pasportizace architekt. a urban. cenných staveb ve F-M žádost a odpověď č.j. 145163/2017
27.11.2017 Kopie smlouvy - areál bývalých kasáren PND žádost a odpověď č.j. 151139/2017
1.12.2017 Odkoupení pozemků Nové Dvory - Vršavec žádost a odpověď č.j. 153322/2017
5.12.2017 Informace o MHD žádost a odpověď č.j. 157644/2017
11.12.2017 Smlouvy o využívání pozemků žádost a odpověď č.j. 157577/2017
12.12.2017 Informační systém evidence obyvatel žádost a odpověď č.j. 147512/2017
12.12.2017 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů žádost a odpověď č.j. 161664/2017
13.12.2017 Přestupky žádost a odpověď č.j. 164173/2017
22.12.2017 Parkovací místa v lok. Anenská - Zahradní žádost a odpověď č.j. 168386/2017
22.12.2017 Ohlášení poplatkové povinnosti žádost a odpověď č.j. 159854/2017
22.12.2017 Směny pozemků Frýdek-Místek žádost a odpověď č.j. 169116/2017
23.01.2018 Přestupek - obec Kozlovice žádost a odpověď č.j. 140210/2017