Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2019

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
16.01.2019 Využití služeb moderátora, počet obyvatel obce                                                         žádost a odpověď č.j. MMFM 1124/2019             
17.01.2019 Lhůty k vyřizování žádostí žádost a odpověď č.j.MMFM 2621/2019
18.01.2019 Fotokopie přílohy k usnesení ZMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 1845/2019
25.01.2019 Investiční plány města  žádost a odpověď č.j. MMFM 3808/2019
30.01.2019 Umístění dopravního rozhledového zrcadla žádost a odpověď č.j. MMFM 7204/2019
30.01.2019 Umístění dopravního rozhledového zrcadla žádost a odpověď č.j. MMFM 7205/2019
30.01.2019 Umístění dopravního rozhledového zrcadla žádost a odpověď č.j. MMFM 7207/2019
31.01.2019 Zpravodaj MMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 11415/2019
31.01.2019 Umístění stacionárních radarů ve F-M žádost a odpověď č.j. MMFM 13579/2019
15.02.2019 Počet vyvlastňovacích řízení žádost a odpověď MMFM 12055/2019
11.03.2019 Evidence městského mobiliáře žádost a odpověď MMFM 28654/2019
13.03.2019 Poskytnutí přílohy k usnesení RMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 33041/2019
28.03.2019 Prodej pozemků Malý Koloredov žádost a odpověď č.j. MMFM 37698/2019
29.03.2019 Platy zaměstnanců MMFM  žádost a odpověď č.j. MMFM 39916/2019
04.04.2019 Kopie smlouvy o nájmu pozemků žádost a odpověď č.j. MMFM 50061/2019
04.04.2019 Umístění reklam žádost a odpověď č.j. MMFM 18316/2019
05.04.2019 Žabeň - tlak. kanalizace Preskann žádost a odpověď č.j. MMFM 46669/2019
09.04.2019 Povolení k nakládání s odpadními vodami Ski areál Horní Bečva  žádost a odpověď č.j. MMFM 43753/2019
24.04.2019 Komunikace radnice s občany žádost a odpověď č.j. MMFM 55016/2019
30.04.2019 Hlavní odvodňovací zařízení - Skalice žádost a odpověď č.j. MMFM 54552/2019
30.04.2019 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře žádost a odpověď č.j. MMFM 58683/2019
09.05.2019 Stavba RD v k. ú. Skalice žádost a odpověď č.j. MMFM 56314/2019
24.05.2019 Postup vyřízení žádosti ze dne 9. 7. 2018 žádost a odpověď č.j. MMFM 71339/2019
24.05.2019

Umisťování reklam na sloupy VO

žádost a odpověď č.j. MMFM 71717/2019
24.05.2019 Umisťování reklam na reklamní lavičky žádost a odpověď č.j. MMFM 71896/2019
29.05.2019 Fotokopie programu zasedání ZMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 76272/2019
05.06.2019 Návrh obsahu změny č. 5 Územního plánu města Frýdku-Místku žádost a odpověď č.j. MMFM 76272/2019
05.06.2019 Rybník v k. ú. Bruzovice žádost a odpověď č.j. MMFM 73567/2019
13.06.2019 Systém automat. detekce hustoty provozu

žádost a odpověď č.j. MMFM 88295/2019

20.06.2019 Pozemky do honitby žádost a odpověď č.j. MMFM 86007/2019
04.07.2019 Územní řízení žádost a odpověď č.j. MMFM 92731/2019
08.07.2019 Žádosti o vydání OP, ŘP, PAS žádost a odpověď č.j. MMFM 100554/2019
18.07.2019 Umístění a provozování reklamních nosičů žádost a odpověď č.j. MMFM 103559/2019
02.08.2019 Ochrana přírody a krajiny  žádost a odpověď č.j. MMFM 106531/2019
09.08.2019 IS, prodej pozemků v k. ú. Místek  žádost a odpověď č.j. MMFM 116033/2019
03.09.2019 Kontroly stacionárních zdrojů  žádost a odpověď č.j. MMFM 122125/2019
04.09.2019 Platby parkovného v zónách placeného stání žádost a odpověď č.j. MMFM 123390/2019
04.09.2019 Informace k pozemku v k. ú. Frýdek žádost a odpověď č.j. MMFM 123605/2019
04.09.2019 Seznam podaných nabídek VZ žádost a odpověď č.j. MMFM 126999/2019
06.09.2019 Vodní dílo k. ú. Skalice žádost a odpověď č.j. MMFM 129799/2019
12.09.2019 Výstavba cesty k. ú. Lysůvky žádost a odpověď č.j. MMFM 134004/2019
23.09.2019 Mzdové náklady - pracovníci státní památkové péče žádost a odpověď č.j. 137923/2019
02.10.2019 Stavba Pronto autosalon žádost a odpověď č.j. MMFM 45684/2019
03.10.2019 Novostavba Pronto Camper žádost a odpověď č.j. MMFM 88399/2019
04.10.2019 Novostavba Pronto Camper žádost a odpověď č.j. MMFM 112676/2019
04.10.2019 Prodloužení vodovodu Rybí v Kozlovicích žádost a odpověď č.j. MMFM 148290/2019
09.10.2019 Implementace GDPR žádost a odpověď č.j. MMFM 148235/2019
01.11.2019 Svoz odpadů žádost a odpověď č.j. MMFM 157680/2019
05.11.2019 Náklady, údržba komunikací žádost a odpověď č.j. MMFM 153671/2019
11.11.2019 Nálezová databáze ochrany přírody žádost a odpověď č.j. MMFM 165651/2019
20.11.2019 Informace o autoškolách žádost a odpověď č.j. MMFM 150515/2019
28.11.2019 Povolení vjezdu "Na Štěpnici" žádost a odpověď č.j. MMFM 174706/2019
05.12.2019 Zaslání anonymizovaných rozhodnutí  žádost a odpověď č.j. MMFM 180994/2019
06.12.2019 Právní služby, anonymizované prac. smlouvy žádost a odpověď č.j. MMFM 178014/2019
20.12.2019 Kopie nájemní smlouvy žádost a odpověď č.j. MMFM 194089/2019
20.12.2019 Náklady, údržba komunikací žádost a odpověď č.j. MMFM 153671/2019
20.12.2019 Výše průměrných platů žádost a odpověď č.j. MMFM 179476/2019
09.01.2020 Poskytnutí Auditní zprávy žádost a odpověď č.j. MMFM 196670/2019