Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2020

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
27.01.2020 Náklady, údržba přístupové komunikace žádost a odpověď č.j. MMFM 5325/2020
27.01.2020 Finanční investice města žádost a odpověď č.j. MMFM 8181/2020
29.01.2020 Prodej, pronájem pozemků žádost a odpověď č.j. MMFM 5081/2020
29.01.2020 Informace o městských bytech, finanční závazky žádost a odpověď č.j. MMFM 8184/2020
31.01.2020 Fotokopie písemného záznamu - projednání změny Územního plánu MMFM žádost a odpověď č.j. MMFM 10076/2020
05.02.2020 Systém centrálního zásobování teplem žádost a odpověď č.j. MMFM 6014/2020
05.02.2020 Sportovní spolky města F-M žádost a odpověď č.j. MMFM 15459/2020
17.02.2020 Provoz bikesharingu za rok 2019 žádost a odpověď č.j. MMFM 19610/2020
19.02.2020 Umístění radarů, úsekové měření rychlosti žádost a odpověď č.j. MMFM 7734/2020
19.02.2020 Kontakty na myslivecká sdružení  žádost a odpověď č.j. MMFM 9739/2020
28.02.2020 Poplatky, provozovatel útulku žádost a odpověď č.j.MMFM 25994/2020
04.03.2020 Investiční plán města  žádost a odpověď č.j. MMFM 22955/2020
18.03.2020 Kopie kupní smlouvy žádost a odpověď č.j. MMFM 35946/2020
06.04.2020 Umisťování navigačního systému žádost a odpověď č.j. MMFM 46036/2020
08.04.2020 Náklady, údržba přístupové komunikace žádost a odpověď č.j. MMFM 43810/2020
20.04.2020 Provoz MHD ve městě žádost a odpověď č.j. MMFM 52309/2020
07.05.2020 Průtahy v řízení  žádost a odpověď č.j. MMFM 57420/2020
13.05.2020 Údaje o zaměstnancích, mzdách, odměnách zastupitelů  žádost a odpověď č.j. MMFM 50489/2020
26.05.2020

Fotokopie písemností - Pronto autosalon

žádost a odpověď č.j. MMFM 5143/2020
26.05.2020 Rozhodnutí, opatření vydaná OÚRaSŘ žádost a odpověď č.j. MMFM 47337/2020
26.05.2020 Seznam autoškol s platnou registrací žádost a odpověď č.j. MMFM 65394/2020
05.06.2020 Stavba komunikace žádost a odpověď č.j. MMFM 56001/2020
15.06.2020 Hodnocení projektů  žádost a odpověď č.j. MMFM 77731/2020
08.07.2020 Náklady na právní služby žádost a odpověď č.j. MMFM 93085/2020
09.07.2020 Náklady na právní služby žádost a odpověď č.j. MMFM 90862/2020
10.07.2020 Řád pohřebiště žádost a odpověď č.j. MMFM 88049/2020
14.07.2020 Zaslání elektronické verze písemností  žádost a odpověď č.j. MMFM 85299/2020
15.07.2020 Sběrný arch spisu žádost a odpověď č.j. MMFM 85302/2020
17.07.2020 Zaslání ektronické verze písemností  žádost a odpověď č.j. MMFM 85303/2020
17.07.2020 Sběrný arch spisu žádost a odpověď č.j. MMFM 85296/2020
24.07.2020 Podání, žádosti, stížnosti, koeficient zastavěné plochy, aj.  žádost a odpověď č.j. MMFM 96703/2020
28.07.2020 Zaslání písemností ODaSH žádost a odpověď č.j. MMFM 102515/2020
21.08.2020 Souhlas vlastníka pozemku se stavbou RD žádost a odpověď č.j. MMFM 93158/2020
25.08.2020 Veřejná link. dopr. - kompenzace dopravcům žádost a odpověď č.j. MMFM 107893/2020
27.08.2020 Sběr tříděného obalového odpadu žádost a odpověď č.j. MMFM 111124/2020
27.08.2020 Rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu žádost a odpověď č.j. MMFM 100615/2020
28.08.2020 Vodovodní řád Panské Nové Dvory  žádost a odpověď č.j. MMFM 112368/2020
07.09.2020 Smlouva o pronájmu stadionu Stovky  žádost a odpověď č.j. MMFM 117277/2020
22.09.2020 Černé skládky, ničení zeleně, šíření toxikomanie, aj. žádost a odpověď č.j. MMFM 119440/2020
06.10.2020 Žádosti o udělení souhlasu s nájmem žádost a odpověď č.j. MMFM 131008/2020
07.10.2020 Stanoviska  žádost a odpověď č.j. MMFM 130057/2020
22.10.2020 Kupní ceny pozemků žádost a odpověď č.j. MMFM 137593/2020
23.10.2020 Hospodaření společnosti ČSAD F-M žádost a odpověď č.j. MMFM 143479/2020
09.11.2020 Základní školy - právní forma, počet zástupců ředitelů, plat žádost a odpověď č.j. MMFM 151949/2020
09.11.2020 Řešení sociálního bydlení žádost a odpověď č.j. MMFM 150927/2020
18.11.2020 Obecně závazné vyhlášky  žádost a odpověď č.j. MMFM 155291/2020
26.11.2020 Žádosti o udělení souhlasu s nájmem žádost a odpověď č.j. MMFM 131009/2020
22.12.2020 Žádost o dokumentace, k.ú. Sviadnov žádost a odpověď č.j. MMFM 165144/2020
22.12.2020 Žádost o poskytnutí stavebních povolení ke stavbě D48 F-M, obchvat II. etapa žádost a odpověď č.j. MMFM 171145/2020
29.12.2020 Závazné stanovisko žádost a odpověď č.j. MMFM 137857/2020