Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2021

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
17.02.2021 Dodržování vládních omezení žádost a odpověď MMFM 15781/2021
25.02.2021 Rekonstrukce obj. výměníku Malý Koloredov žádost a odpověď MMFM 19361/2021
03.03.2021 Zřízení příspěvkových organizací, aj.,  žádost a odpověď MMFM 20644/2021
08.03.2021 Zápis z veřejnosprávní kontroly žádost a odpověď MMFM 19198/2021
08.03.2021 Zápis z veřejnosprávní kontroly žádost a odpověď MMFM 19200/2021
08.03.2021 Zápis z veřejnosprávní kontroly žádost a odpověď MMFM 19202/2021
10.03.2021 Vydaná rozhodnutí  žádost a odpověď MMFM 3060/2021
12.03.2021 Reklamní a informační zařízení žádost a odpověď MMFM 22591/2021
12.03.2021 Rekonstrukce obj. výměníku Malý Koloredov žádost a odpověď MMFM 24393/2021
19.03.2021 Registr vozidel  žádost a odpověď MMFM 33105/2021
07.04.2021 Zápis z veřejnosprávní kontroly - Beskydská šachová škola  žádost a odpověď MMFM 40824/2021
07.04.2021 Finanční kontroly  žádost a odpověď MMFM 32708/2021
07.04.2021 Investiční plány města, obcí a krajů pro rok 2021 žádost a odpověď MMFM 36733/2021
12.04.2021 Platy ředitelů příspěvkových organizací žádost a odpověď MMFM 42444/2021
15.04.2021 Soustava veřejného osvětlení  žádost a odpověď MMFM 42407/2021
15.04.2021 Rekonstrukce tech. objektu ve F-M na bytový dům  žádost a odpověď MMFM 51012/2021
03.05.2021 Poskytnutí finančních prostředků HC Frýdek-Místek 2015, s.r.o.  žádost a odpověď MMFM 54321/2021
04.05.2021 Protihlukové zábrany k tepelným čerpadlům žádost a odpověď MMFM 40982/2021
07.05.2021 Služební cesta primátora MMFM  žádost a odpověď MMFM 57784/2021
21.05.2021 Informace o odboru ŽÚ žádost a odpověď MMFM 67417/2021
28.05.2021 Kanalizace Skalice žádost a odpověď MMFM 65912/2021
15.06.2021 Odborná způsobilost k řízení motor. vozidel žádost a odpověď MMFM 74124/2021
15.06.2021 Spolupráce SMFM  žádost a odpověď MMFM 81561/2021
02.07.2021 Změna zařazení pozemků v rámci územního plánování žádost a odpověď MMFM 77749/2021
02.07.2021 Odměny ředitelům základních škol žádost a odpověď MMFM 85684/2021
26.08.2021 Nájemní a kupní smlouvy 2016-2020 žádost a odpověď MMFM 116232/2021
01.09.2021 Informační koncepce žádost a odpověď MMFM 110658/2021
13.09.2021 Zápisy z KD na stavbě obchvatu žádost a odpověď MMFM 130909/2021
16.09.2021 Návrhy na opravy chodníků a cest žádost a odpověď MMFM 130910/2021
16.09.2021 Materiály z 85. RM FM žádost a odpověď MMFM 129496/2021
17.09.2021 Trestní sankce žádost a odpověď MMFM 130856/2021
24.09.2021 Vyčíslení nákladů Zpravodaje žádost a odpověď MMFM 131368/2021
27.09.2021 Pronájem budov Radniční 10, Radniční 9 žádost a odpověď MMFM 133776/2021
27.09.2021 Sociální fond žádost a odpověď MMFM 134627/2021
27.09.2021 Kopie hlasového záznamu z jednání FV žádost a odpověď MMFM 136446/2021
27.09.2021 Kopie hlasového záznamu z jednání KV žádost a odpověď MMFM 136448/2021
30.09.2021 Rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, k. ú. Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 127858/2021
01.10.2021 Agenda - ochrana léčených osob žádost a odpověď MMFM 136420/2021
04.10.2021 Seznam nemovitých věcí - nájem SMFM
od třetích osob 
žádost a odpověď MMFM 140717/2021
04.10.2021 Elektrická energie 2022, 2023 žádost a odpověď MMFM 138977/2021
04.10.2021 Kopie znaleckého posudku žádost a odpověď MMFM 140001/2021
26.10.2021 Návrh na změnu územního plánu - stanovisko žádost a odpověď MMFM 144887/2021
03.11.2021 Audit prodeje nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Místek žádost a odpověď MMFM 155347/2021
05.11.2021 Žádost o kopie dokumentů - stavba RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 145311/2021
16.11.2021 Žádost o kopie dokumentů  žádost a odpověď MMFM 149718/2021
16.11.2021 Evidence přestupků  žádost a odpověď MMFM 157603/2021
16.11.2021 Údaje o úřednících  žádost a odpověď MMFM 165550/2021
18.11.2021 Kopie dokumentu - výzva k ořezu přerostlé zeleně žádost a odpověď MMFM 170588/2021
24.11.2021 Informace k šíření epidemie  žádost a odpověď MMFM 153683/2021
06.12.2021 Kopie dokumentů - RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 173860/2021
06.12.2021 Prodej a nabytí nemovitostí Malý Koloredov žádost a odpověď MMFM 179121/2021
06.12.2021 Krizový štáb města žádost a odpověď MMFM 182516/2021
10.12.2021 Kanalizace Skalice žádost a odpověď MMFM 179529/2021
16.12.2021 Stavební povolení žádost a odpověď MMFM 142679/2021
21.12.2021 Charakter využití pozemků žádost a odpověď MMFM 192566/2021
21.12.2021 Vynaložené fin. prostředky - Neposedné tlapky, z. s. žádost a odpověď MMFM 188417/2021
22.12.2021 Kopie dokumentů - klimatizace RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 185850/2021
28.12.2021 Vyúčtování dotace Sweetsen fest za rok 2021, 2019, 2018 žádost a odpověď MMFM 193383/2021
14.01.2022 Poskytnutí investičních plánů žádost a odpověď MMFM 196721/2021