Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2022

Datum Stručný obsah žádosti Dokumenty
21.01.2022 Změny územního plánu města žádost a odpověď MMFM 4414/2022
09.02.2022 Kopie dokumentů - fotbalový spolek žádost a odpověď MMFM 5418/2022
10.02.2022 Reklamní zařízení - zastávky MHD žádost a odpověď MMFM 12113/2022
10.02.2022 Kopie dokumentů - vsakovací objekt dešťových vod u RD, Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 3838/2022
11.02.2022 Kopie vydaných rozhodnutí v rámci ÚŘ, SŘ žádost a odpověď MMFM 3762/2022
18.02.2022 Informace o honitbách žádost a odpověď MMFM 22724/2022
24.02.2022 Instalace venkovní klimatizační jednotky RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 18999/2022
24.02.2022 Informace o vyvlastňovacích řízeních žádost a odpověď MMFM 25809/2022
09.03.2022 Stacionární radar žádost a odpověď MMFM 26796/2022
06.04.2022 Žádost o dodatečné povolení stavby u RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 28288/2022
06.04.2022 Informace SmVaK žádost a odpověď MMFM 38157/2022
29.04.2022 Vsakovací objekt dešťových vod RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 50268/2022
29.04.2022 Stavební povolení pro stavbu dálnice "R48 Frýdek-Místek, obchvat" žádost a odpověď MMFM 51529/2022
06.05.2022 Myslivecká statistika 2007 - 2022 žádost a odpověď MMFM 65485/2022
16.05.2022 Stavba Frýdek FM 7461 - vývod Bruzovská, NNv, NNk žádost a odpověď MMFM 59684/2022
18.05.2022 Vsakovací objekt dešťových vod u RD Dolní Domaslavice žádost a odpověď MMFM 58434/2022
27.05.2022 Plán kontrol FV, zápis z jednání FV ZMFM žádost a odpověď MMFM 80029/2022