Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Povinně zveřejňované informace dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 163/2006 Sb. ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.