Telefonní čísla

Budova Radniční 1148, Frýdek
Telefon: 558 609 111 (informace)

Budova Politických obětí 2478, Místek
Telefon: 558 609 444 (informace)

Kontaktní údaje na jednotlivé zaměstnance jsou v telefonním seznamu.