Organizační struktura

Statutární město vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány města:

Na základě § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zřídilo zastupitelstvo města Městskou policii Frýdek-Místek, která je rovněž orgánem města.

Organizační struktura Městské policie Frýdek-Místek

Městská policie Frýdek-Místek se člení takto:

 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • administrativa
 • útvar zvláštních úkolů (inspektoři)
 • strážníci:
  •  hotovostní hlídky
  • pěší hlídky
  • dopravní hlídky
 • útvar prevence
 • pracovníci kamerového centra
   

Organizační struktura Magistrátu města Frýdku-Místku:

1. Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.

2. Magistrát města se člení na tyto odbory, oddělení a úseky:

 • odbor kancelář primátora
  • oddělení organizační
  • oddělení tiskové
 • odbor vnitřních věcí
  • oddělení matriky
  • oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cest. dokladů
  • oddělení přestupkové
  • oddělení vnitřní správy
   • provozní úsek
   • technický úsek
  • oddělení personální
 • finanční odbor
  • oddělení rozpočtu
  • oddělení účtárny
  • oddělení místních daní a poplatků
 • odbor správy obecního majetku
  • oddělení majetkoprávní
  • oddělení správy budov a bytového fondu
  • oddělení bytové
 • živnostenský úřad
  • oddělení registrační
  • oddělení správy a kontroly
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení tiskové
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
  • oddělení dopravně správních agend
  • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
 • odbor životního prostředí a zemědělství
  • oddělení zeleně
  • oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  • oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  • oddělení vodního hospodářství
 • odbor sociální péče
  • oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • oddělení sociálního poradenství pro mládež
  • oddělení terénní práce s nezaměstnanými
 • odbor sociálních služeb
  • oddělení koncepce a rozvoje
  • oddělení ekonomicko-správní
  • oddělení sociální práce
  • oddělení sociální prevence
  • oddělení veřejného opatrovnictví
 • odbor investiční
 • odbor územního rozvoje a stavebního řádu
  • oddělení územního rozvoje
   • úsek územního plánování
   • úsek územně plánovacích podkladů, GIS
  • oddělení ekonomického rozvoje
  • oddělení stavebního řádu
   • úsek správní - město Frýdek-Místek (povolování staveb)
   • úsek správní - obce (povolování staveb)
   • právní úsek
 • právní odbor
 • útvar kvality a auditu
 • odbor informačních technologií
 • odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
 • odbor zadávání veřejných zakázek
   

Seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek:

1. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 454
2. Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, příspěvková organizace
3. Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
4. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
5. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
6. Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
7. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
8. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
9. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
10. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
11. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
12. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
13. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
14. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
15. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
16. Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
17. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
18. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
19. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
20. Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
21. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
22. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
23. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
24. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
25. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
26. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
27. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
28. HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
29. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek