Vydané právní předpisy

Statutární město Frýdek-Místek vydává v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti nařízení. Jejich přehled je uveden na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku v sekci Magistrát / Právní předpisy města.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou v písemné podobě k nahlédnutí na právním odboru v budově Radniční 1148 ve Frýdku.