Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

 

Číslo účtu Kód banky Zřízen pro
27-3591530217 0100 nebytové prostory – nájemné + služby
27-3595700287 0100 byty – nájemné + služby
19-3767000237 0100 místní poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2002
86-5724850257 0100 pokuty za dopravní přestupky uložené Magistrátem města Frýdku-Místku
vratky příspěvků na výživu dítěte
platby za prodej pozemků
94-30625781 0710

dotace ze státního rozpočtu

dotace ze státních fondů

171088860 0300 výnosy daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
9005-1226781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100

platby od obcí z veřejnoprávních smluv

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

90050001226781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
19-928781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100

pronájem pozemků, správní poplatky, místní poplatek ze psů, pokuty uložené Městskou policií po splatnosti, místní poplatek za zábor veřejného prostranství, místní poplatek z ubytovací kapacity, platby za odchyt psů, ostatní platby (např. faktury za inzerci ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku), odvody odpisů zřízených příspěvkových organizací, dary, náhrady nákladů řízení, věcná břemena

 

 

190000928781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
Poznámka: Platí zásada 10 míst za pomlčkou. Pokud tolik míst v čísle není, doplňuje se nulami.