Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti statutárního města Frýdku-Místku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně osobně, telefonicky.

Žádost vyřizuje odbor magistrátu města příslušný podle organizační struktury magistrátu města na úseku státní správy a samosprávy, od kterého je informace požadována, a v ostatních případech odbor, určený tajemníkem magistrátu.