Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Právní předpisy města

5/2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ozv-kterou-se-stanovi-skolske-obvody-ms (83.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

2/2022 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

4/2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ (64.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2022 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu

autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ozv-o-nocnim-klidu (35.289 kB)

Zobrazit podrobnosti

6/2022 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád

Zobrazit podrobnosti

11/2021 Obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

OZV 11_2021 (66.008 kB)

Zobrazit podrobnosti

6/2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2021

Zobrazit podrobnosti

2/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu

Zobrazit podrobnosti

8/2021 Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV o zrušení OZV (18.844 kB)

Zobrazit podrobnosti

9/2021 Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o místním poplatku ze psů

Zobrazit podrobnosti

10/2021 Obecně závazná vyhláška č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zobrazit podrobnosti

9/2021 Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o místním poplatku ze psů

Zobrazit podrobnosti

3/2020 Nařízení města č. 3/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Nařízení 2020-3 - reklama (111.453 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností

Zobrazit podrobnosti

5/2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek o provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OZV 2020-5 zrušení OZV TAXI (46.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

7/2020 Obecně závazná vyhláška č.7/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Frýdku-Místku.

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

OZV 2020-7 - odpady (39.089 kB)

Zobrazit podrobnosti

6/2020 Obecně závazná vyhláška č. 6/2020,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku.

Zobrazit podrobnosti

3/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

OZV 2019-3 zrušení Řádu veř. pohřebišť (46.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

6/2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zobrazit podrobnosti

7/2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu

Zobrazit podrobnosti

10/2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností - účinná od 27.12.2019

Zobrazit podrobnosti

4/2018 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2018-4 - zákaz pyrotechniky (38.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

OZV 2018-1 - zeleň (23.773 kB)

Zobrazit podrobnosti

2/2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV2018-2 - regulace provozní doby (50 kB)

Zobrazit podrobnosti

2/2018 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

nařízení města č. 2-2018 (1.718 MB)

Zobrazit podrobnosti

6/2018 Obecně závazná vyhláška č. 6/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2018-6 regulace provozní doby, změna (14.767 kB)

Zobrazit podrobnosti

8/2017 Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2017-8 alkohol, kouření (44.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

7/2017 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2017-7 provozní doba hostinských zařízení (51.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí - účinnost od 1.1.2018

Zobrazit podrobnosti

2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her

Zobrazit podrobnosti

11/2017 Obecně závazná vyhláška č. 11/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2017-11 - změna regulace provozní doby (44 kB)

Zobrazit podrobnosti

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Nařízení 2014-2 ceny parkování (60 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Nařízení 2014-1 vymezení parkování (34.400 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2009 Obecně závazná vyhláška o Městské policii Frýdek-Místek

autor: MĚSTSKÁ POLICIE

OZV 2009-3 (51.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 10/2005

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV 2009-1 (26.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV 2008-3 (32.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV 2007-3 (36 kB)

Zobrazit podrobnosti

5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

OZV 2007-5 (178.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

4/2007 Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

20071004_vyhlaska_cN4_2007 (27.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

11/2005 Obecně závazná vyhláška - Požární řád města Frýdek-Místek

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

20051026_vyhlaska_c11_2005 (208 kB)

Zobrazit podrobnosti

4/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 6/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

autor: ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OZV 2005-4 (25.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

27/2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 8/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města F-M ve znění pozdějších předpisů

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV 2005-27 (29 kB)

Zobrazit podrobnosti

26/2005 Obecně závazná vyhláška , kterou se ruší některé OZV města Frýdku-Místku

autor: ODBOR PRÁVNÍ

OZV 2005-26 (31.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

7/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OZV 2004-7 (32.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

4/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M" a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M"

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OZV 2004-4 (33 kB)

Zobrazit podrobnosti

3/2004 Obecně závazná vyhláška o symbolech města Frýdek-Místek a jejich využívání

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

OZV 2004-3 (137.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

5/2004 OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OZV 2004-5 (34 kB)

Zobrazit podrobnosti

15/2003 Vyhláška, kterou se ruší OZV č. 7/2000 o stanovení podmínek úhrady nákladů za pobyt dítěte v Jeslích Frýdek-Místek

autor: ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OZV 2003-15 (20 kB)

Zobrazit podrobnosti

7/2001 Vyhláška, která ruší vyhlášku o stavební uzávěře na území censtra města

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Vyh2001-7 (22.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

8/2001 Vyhláška, kterou se ruší OZV č. 5/2001, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Frýdku-Místku

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

vyh2001_8 (21 kB)

Zobrazit podrobnosti

6/1995 Vyhláška o zrušení vyhlášky o stanovení výše nájemného z nebytových prostor

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

vyh1995_6 (14.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13/1994 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky o zpoplatňování malých zdrojů znečišťovatelů ovzduší

Zobrazit podrobnosti

6/1994 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky "Domovní řád"

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

vyh1994_6 (12 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/1993 Vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Vyh1993-1 (13 kB)

Zobrazit podrobnosti

10/1991 Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Vyh1991-10 (11.5 kB)

Zobrazit podrobnosti