Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Nařízení města

6/2022 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád

Zobrazit podrobnosti

2/2022 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Zobrazit podrobnosti

3/2020 Nařízení města č. 3/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Nařízení 2020-3 - reklama (111.453 kB)

Zobrazit podrobnosti

2/2018 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

nařízení města č. 2-2018 (1.718 MB)

Zobrazit podrobnosti

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Nařízení 2014-2 ceny parkování (60 kB)

Zobrazit podrobnosti

1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Nařízení 2014-1 vymezení parkování (34.400 kB)

Zobrazit podrobnosti

4/2007 Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

20071004_vyhlaska_cN4_2007 (27.5 kB)

Zobrazit podrobnosti