Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny

Projekt: Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny

Realizace: září 2020 - únor 2021

Popis projektu: V rámci projektu došlo k výměně střešní krytiny (novou krytinou je břidlice), včetně oprav dřevěných konstrukcí krovu, zesílení nosných konstrukcí krovu, pobití novým záklopem, na Domě včelařů v Chlebovicích.

 

Cíle projektu: Hlavním cílem je ochrana objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek.

 

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.