Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Dotace pro strážníky 2021

Projekt:  Podpora mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Realizace: do 12/2021

Popis projektu: V rámci projektu jsou ohodnoceni strážníci, kteří se podíleli na plnění konkrétních úkolů a opatření přímo spojených s předcházením a eliminací dopadů epidemie COVID-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra.