Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Jednací řád RM

Jednací řád Rady města Frýdku-Místku schválený na 1. schůzi Rady města Frýdku-Místku, konaném dne 30.10.2018.

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Rady města Frýdku-Místku vydala Rada města Frýdku-Místku na své 71. schůzi dne 23. 2. 2021. Účinnosti nabývá dnem 24. 2. 2021.

Dodatek č. 2 k jednacímu řádu Rady města Frýdku-Místku vydala Rada města Frýdku-Místku na své 96. schůzi dne 15. 2. 2022. Účinnosti nabývá dnem 16. 2. 2022.