Jednací řád RM

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu Rady města Frýdku-Místku vydala Rada města Frýdku-Místku na své
71. schůzi dne 23. 2. 2021. Účinnosti nabývá dnem 24. 2. 2021.


Jednací řád Rady města Frýdku-Místku schválený na 1. schůzi Rady města Frýdku-Místku, konaném dne 30.10.2018.