Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Projednává zejména tyto záležitosti:

  • úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
  • úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí" a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.

Termíny jednání Komise investiční a životního prostředí v roce 2022: 31. 1., 21.3., 25.4., 27.6., 25.7., 19.9. vždy od 16:00 hodin.

Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí