Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z kulturního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny jednání komise v 1. polovině roku 2020, začátky schůzí v 16:00 hodin:
13.1. 2020       Zasedací místnost MM FM (návrh dotací z DP PaRKA na r. 2020)
3. 2. 2020       Zasedací místnost MM FM (kronika města)
2. 3. 2020       Divadlo Čtyřlístek, Novodvorská 3478, F-M (činnost spolku FAMUS)
6. 4. 2020       Národní dům, Palackého 134, F-M (činnost a provoz p. o. Národní dům F-M)
4. 5. 2020       Dům včelařů na Fojtství v Chlebovicích (činnost o. s. ČS včelařů, ZO F-M)
8. 6. 2020       Zasedací místnost MM FM (dotace z DP PaRKA a návrh statutu DP PaRKA na r. 2021)

 Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy