Členové komise

Předseda Komise kulturní

  • Jakub Tichý

Členové Komise kulturní

  • Ing. Petr Adamus
  • Vladimír Blažek
  • Mgr. Tomáš Pyško
  • Irena Piváčková
  • Radana Polachová
  • Ing. Šárka Šimoňáková
  • Marián Šrubař
  • PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek