Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Členové komise

Předseda Komise kulturní

  • Jakub Tichý

Členové Komise kulturní

  • Ing. Petr Adamus
  • Mgr. Šárka Kadlubcová
  • PhDr. Pavel Carbol Ph.D.
  • Irena Piváčková
  • BcA., Ing. Radim Přidal
  • Ing. Šárka Šimoňáková
  • PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek
  • Kamil Typovský