Činnost komise

Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

Termíny zasedání komise v roce 2019: 14. 1., 4. 2. (před ZM), 18. 2., 4. 3., 18. 3., 15. 4., 29. 4. (před ZM), 20 .5., 24. 6., 29. 7. (před ZM), 26. 8., 16. 9., 14. 10., 30. 10. (středa, před ZM), 9. 12., (v pondělí od 15:00 hodin na odboru SOM).

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jana Masciuchová, vedoucí odboru správy obecního majetku