Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Termíny zasedání komise v roce 2022

V pondělí od 15 hodin na odboru SOM: 
10.1.
31.1. (před ZM)
14.2.
28.2.
21.3.
4.4.
2.5. (před ZM)
16.5.
13.6.
27.6.
25.7. (před ZM)
29.8.

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jana Masciuchová, vedoucí odboru správy obecního majetku