Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Navrhuje radě města změny a úpravy obecně závazných vyhlášek, upozorňuje na porušování zákonů, vyhlášek, jedná o záležitostech, které se dotýkají bezpečnosti občanů města a prevence kriminality, podává návrhy na opatření. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v roce 2021: 12.5. v 17:00 hodin.

Kontaktní osoba komise: Mgr. Ivan Žurovec, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality.