Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Navrhuje radě města změny a úpravy obecně závazných vyhlášek, upozorňuje na porušování zákonů, vyhlášek, jedná o záležitostech, které se dotýkají bezpečnosti občanů města a prevence kriminality, podává návrhy na opatření. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

Komise se schází minimálně 4x během pololetí ke svým jednáním.

Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Štefková, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality.