Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Projednává zejména tyto záležitosti:

  • činnost destinační společnosti Beskydy-Valašsko, o.p.s. v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost Beskydského informačního centra, příspěvkové organizace v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • činnost sdružení Region Beskydy v návaznosti na propagaci statutárního města F-M;
  • strategii propagace města prostřednictvím společností zřízených městem (Sportplex, Národní dům);
  • spolupracuje se subjekty na území města podporující cestovní ruch (muzea, galerie, ubytovací zařízení, atraktivity);
  • vyjadřuje se k připravovaným strategiím rozvoje cestovního ruchu;
  • zaměřuje se zejména na rozvoj podnikání, investic, vytváření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruch na území města Frýdku-Místku a regionu Moravskoslezského kraje;
  • vyjadřuje se k využití sdělovacích prostředků a komunikační techniky pro podporu cestovního ruchu (zpravodaj, televize Polar, webové stánky, atd.);
  • je partnerem pro obdobné komise na úrovni kraje a dalších měst projednává strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na operační programy a dotační programy;
  • ve spolupráci s partnerskými městy navrhuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 24.1., 21.2., 11.4., 6.6. 2022 v 16:00 hodin

 Kontaktní osoba komise: Hana Fojtíková Windischová